Kommunal byggeboom

Det er byggeboom for kommunale boliger i Fredrikstad. Kommunen selger gamle eiendommer og bygger nye kommunale boliger.

Kommunal byggeboom i Fredrikstad

Åtte små hus ved elvebredden i Fredrikstad er snart innflyttingsklare.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

På to år er det bygget 50 nye kommunale boliger i Fredrikstad, og 200 til står for tur - mange av dem på Østsiden.

Kommunal byggeboom i Fredrikstad

Noe saging og hamring gjenstår, før dise husene er innflyttingsklare for de bostedsløse.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Selger gamle boliger

Langs elvebredden på Selbakk står åtte hus og venter på å bli tatt i bruk av beboere med rusproblemer. Husene er blant de mange kommunale boligene som bygges i Fredrikstad.

For å få råd til å bygge disse boligene, har kommunen solgt unna flere gamle hus, forteller Rolf Østmoe i Fredrikstad kommune.

- Vi selger for eksempel en del gamle sveitser-villaer. De trengte betydelig vedlikehold, og de er nå solgt unna. I tillegg har vi

Kommunal byggeboom i Fredrikstad

Erling Larsen og Rolf Østmoe i Fredrikstad Kommune ser på leilighetene som snart er klare.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

solgt unna en del større leiegårder blant annet i Gamlebyen, forklarer Østmo.

Innflyttingsklare etter jul

Utbyttet av salget går rett inn i nybygde kommunale boliger der Husbanken dekker en like stor andel som kommunen. Resten av utgiftene vil bli dekket opp av husleie fra beboerne.

Kommunal byggeboom i Fredrikstad

Erling Larsen og Rolf Østmoe i Fredrikstad Kommune er storfornøyde med boligprosjektet.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

-  Fordi vi får utviklet en eiendomsmasse som er kvalitativt mye bedre, og vi får et vesentlig større leilighetstilbud gjennom en alternativ bruk av kapitalen, sier Østmo.

Hele utbyggingen er en nasjonal plan for å få bedre boliger til bostedsløse. Før jul skal flere de åtte boligene stå ferdig, og boligene vil være innflyttingsklare rett etter nyttår.

Nye boligprosjekter er allerede i gang, og nye boliger vil snart være på trappene.