Kollektivtrafikken mangler 30 milliarder

Biltrafikken vil bare øke hvis kollektivtrafikken i Oslo og Akershus ikke får 30 milliarder kroner ekstra over ti år, ifølge Ruter.

Fulle trikker

- Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har snart ikke kapasitet til mer, advarer Ruter

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Ruter har beregnet at 30 milliarder kroner er det som trengs for å nå det nasjonale målet om at veksten i antall reiser i storbyområdene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange.

Bernt Stilluf Karlsen

- Noen må tette gapet på 30 milliarder kroner, sier Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi har ikke veldig stor reservekapasitet på kollektivsiden nå, sier styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen.

– Mange vil oppfatte at bussene våre er ganske fulle. Jernbanen, som vi mater mye fra bussiden, er ganske full. Mange vil også si at store deler av døgnet er også t-banen full.

– Og vi har ikke kapasitet til å kjøre flere t-banetog fordi vi bare har én t-banetunnel gjennom Oslo, konstaterer Karlsen.

Mange mulige pengekilder

For å tette gapet mellom finansieringsbehovet og det Ruter antar at kollektivtrafikken har å rutte med de neste ti åra, lanserer styrelederen flere muligheter:

  • Vei-investeringer i Oslopakke 3 må brukes på kollektivtransport i stedet.
  • Mer penger fra Staten. (Regjeringen har lovet å dekke 50% av store baneinvesteringer. Arbeiderpartiet har høynet til opptil 70%.)
  • Private bidrag fra grunneiere når tomteverdien øker som følge av bedre kollektivdekning.
  • Økte billettinntekter gjennom det Bernt Stilluf Karlsen kaller "mer intelligente billettløsninger".
  • En vesentlig økning i tilskuddet fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune anses ikke som realistisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

T-banestasjon på Bislett

Slik ser Ruter for seg Bislett stasjon på en ny t-banetunnel

Foto: Ruter

I en presentasjon han holdt for bystyrets samferdsels- og miljøkomité, beskrev Karlsen hvordan en dobling av billettprisene vil gi 20 milliarder kroner ekstra.

– Jeg tror ikke det er veldig aktuelt. Det er for å illustrere at det er et alternativ hvis vi ikke finner på noe annet. Det er også for å illustrere hvor stor avstand det akkurat nå er mellom ambisjonsnivået for kollektivtrafikken og de finansielle mulighetene for å realisere de ambisjonene, sier Bernt Stilluf Karlsen.

– Skrinlegg E18

Marianne Borgen

- Når kollektivtrafikken mangler 30 milliarder, kan man ikke bygge E18 til 40, sier Marianne Borgen (SV).

Foto: Stig Marlon Weston / SV

Lederen for bystyrets samferdsels- og miljøkomité, Marianne Borgen (SV), synes finansieringsgapet er urovekkende.

– Staten må bidra med mer. Det er rart at bane finansieres hundre prosent av staten når den heter jernbane, men ikke på langt nær så mye når den heter t-bane.

– Dessuten må det omprioriteres penger fra vei til kollektivtransport. Det blir for eksempel helt feil både miljømessig og økonomisk å bruke 40 milliarder kroner på ny E18 gjennom Asker og Bærum, sier Borgen.