Kollektiv oppsigelse i HA-selskap

Fem av seks ansatte i Halden Arbeiderblads selskap HA Ide og Reklame har sagt opp. Dårlig økonomi er årsaken.

Ill. foto

Halden Arbeiderblad har hatt en negativ abonnementsutvikling de siste seks år. Store endringer er ventet i avisen for å forsøke å få rettet opp i økonomien.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden Arbeiderblad (HA) står foran store omstillinger.

I fjor gikk lokalavisen i minus, og det er varslet oppsigelser i bedriften.

Tidligere i mars sa fem av de seks ansatte i "Ide og reklame", Halden Arbeiderblads reklamebyrå, opp stillingene sine.

Årsaken er avisens dårlige økonomi.

Les også:
Aksjonærer vil kaste HA-styret
Dyster framtid for HA-ansatte

Ville flytte ansatte til andre avdelinger

Ill. foto

Salg av avishuset er et av alternativene som presenteres som løsning for å bedre HAs kostnadsbilde.

Foto: Rainer Prang / NRK

For å spare penger ønsket avisen å integrere de ansatte i reklamebyrået i andre avdelinger på huset, noe de nektet.

Dermed slutter de fem ansatte i reklameavdelingen, som har vært en positiv bidragsyter til bedriftens regnskap.

Administrerende direktør i Halden Arbeiderblad Anne Grethe Kolstad, sier til NRK at Ide og reklame vil fortsette som tidligere, men at oppsigelsene vil merkes.

Ide & Reklame leverte et overskudd på en halv million i 2008, det samme som for 2007.

Svekket økonomi

Halden Arbeiderblad har hatt en negativ abonnementsutvikling de siste seks år.

Utviklingen påvirker økonomien direkte gjennom kostnader og inntekter knyttet til distribusjon og salg av enkeltaviser, samt etterhvert også indirekte gjennom annosevolumet.

I 2004 gikk Halden Arbeiderblad med et overskudd på 1,5 millioner kroner. I 2008 hadde et bedriften et underskudd på 0,4 millioner.

Inntektene må økes

En rapport om omstilling og nedbemanning i Halden Arbeiderblad, utarbeidet i januar i år, presenterer en spartansk fremtid for HA.

Bedriften må styrke likviditeten, som betyr salg av utstyr eller eiendommer, gjøre låneopptak eller få eierne til å skyte inn mer penger.

På inntektssiden anbefaler rapporten at HA satser på "de riktige" aktivitetene som annonsesalg, abonnement og direktesalg.

Penger

Personalkostnadene i Halden Arbeiderblad ble i 2008 redusert med 1,9 millioner kroner i følge avisens årsberetning. 41,9 millioner var personalkostnadene i fjor, og de er foreslått kuttet kraftig gjennom effektivisering og nedbemanning.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Oppdrag for Ide & Reklame er konkret nevnt i rapporten om bedriftens situasjon som en potensiell inntektskilde som bør kunne økes.

Selge avishuset

Halden Arbeidreblad holder til i et fire etasjer høyt bygg i Torggt. 2, der alle avdelinger - redaksjon, annonsesalg, administrasjon, fotoavdeling og grafisk avdeling har tilhold.

Analysen av bedriftens fremtid fra januar i år peker på mulighetene for å selge avishuset, og i stedet leie lokalene tilbake.

Allerede er trykkerivirksomheten redusert til ett skift. Det kan også være aktuelt å trykke avisen eksternt i sommerferien, for å kutte i feriekostnadene.

Trykkeriet hadde et underskudd på 1,3 millioner i 2008 , som er en million dårligere enn i 2007.

Må kvitte seg med folk

På utgiftssiden er det personalkostnadene rapporten peker på, sammen med faste kostnader som husleie, energi og forsikringer.

Styreleder Ulf Lettenstrøm har tidligere antydet at det kan komme oppsigelser i avisa, og det er sagt at trykkeriet ikke bør drives videre fra styrelederens side.

De lokale eierne har gått imot nedleggelse av trykkeriet, og dermed ligger det an til en kraftig dragkamp på kommende generalforsamling den 31. mars i år.

Halden Arbeiderblad har 73 ansatte, 57 heltid og 16 deltid. Det utgjør 70 årsverk.

I tillegg er det ansatt 136 avisbud.

Taper på eiendommer

Avisen har forsøkt å kvitte seg med eiendommene de eier i området rundt avishuset i Torggt. 2 i Halden, som ikke er knyttet til avisdriften.

Eiendommene har inneholdt blant annet restauranter, og da en stor leietaker gikk konkurs i 2008, tapte avisen mye i leieinntekter.

Avisen forsøkte å selge eiendommene i fjor, men ifølge styreleder Ulf Lettenstrøm hadde aktuelle kjøpere ikke klart å skaffe penger, og dermed ble man sittende med eiendomsmassen.

Den såkalte Hannestadgården ble solgt i fjor, med overtakelse fra 1. februar i år.

Forlik med tidligere aksjonærer

I tillegg måtte avisen i november i fjor inngå et forlik med de 13 aksjonærene, som ville selge sine aksjer til Apressen, og senere ble fratatt aksjene av styret i avisen.

For at de 13 ikke skulle starte enda en rettssak mot HA om aksjenes reelle verdi, fikk de tilsammen 1,2 millioner kroner på deling, som tilsvarer 7 000 kroner pr aksje.

Pålydende for aksjene er egentlig 50 kroner, og forliket innebar at de 13 aksjonærene avholdt seg fra ytterligere rettsforfølgelse av avisen.

De 1,2 millionene er i realiteten en tilbakebetaling av saksomkostninger HA ble tilkjent i forbindelse med rettsakene de vant mot Apressen og de 13 aksjonærene, heter det i avtalen mellom partene.

Les også:
Innkasserer millioner på beslaglagte aksjer
- Apressen har tillit til HA-styret