Køkaos på Svinesund: Politiet slapp nordmenn gjennom uten kontroll

Trafikken ved Norges største grenseovergang er tidvis så stor at politiet er bekymret for sikkerheten. Mandag slapp flere inn i landet uten kontroll på grunn av lange køer.

Kø inn mot tollstasjonen på Svinesund.

Det har vært svært lange køer for å komme inn til kontrollstasjonen på Svinesund mandag.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

– Det er perioder med stor trafikk, stort trykk og stor arbeidsmengde for mannskapene. Da blir det sånn flere opplever nå, hvor noen blir vinket gjennom, sier politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt til NRK.

Mandag ble det mulig for alle å reise til grønne områder i utlandet uten å måtte gå i karantene når de reiser hjem.

Flere tusen benyttet da sjansen til å ta seg en dagstur til Sverige.

Kø over Svinesundsbrua.

Køene på Svinesund gikk mandag kveld flere kilometer inn i Sverige. Ifølge politiet er det ventetider på over halvannen time.

Foto: Petter Larsson/NRK

I 20-tiden strakk køene seg flere kilometer og det er over en og en halv time ventetid.

Det har vært så kaotisk at politiet har fått fullmakt til å sette i gang tiltak som skal gi en umiddelbar effekt, forteller operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt.

– Det vil i praksis si å slippe grensepasserende lettere gjennom kontrollen når det er økende kø, sier han.

Ifølge Rasmushaugen viser tall fra Statens vegvesen en voldsom økning i trafikken på Svinesund de siste ukene. I uke 20 var det 1100 personbiler som krysset grensa, forrige uke økt tallet til over 23.000.

Skal være forsvarlig

Gjennom dagen har flere personer kontaktet NRK og fortalt at norske biler slipper rett gjennom kontrollen, mens utenlandske biler har blitt stanset.

En av dem sier at den nye ordningen kom som en overraskelse.

– Vi har lest reglene hele tiden, men dette var helt nytt for oss. Vi tenkte: «Hæ? Skal vi ikke vise fram?». Så vi stanset hos Heimevernet og spurte om vi ikke skulle bli stanset, men de bare feiet oss videre, sier en kvinne som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

Biler i feil kjøreretning på E6 ved Svinesund

De tre bilene til venstre i bildet kjører mot kjøreretningen på E6 på Svinesund. NRKs fotograf på stedet forteller at bilistene snudde på motorveien.

Foto: Petter Larsson/NRK

Operasjonsleder Vesttorp sier at flere vil kunne slippe inn i landet uten kontroll også fremover.

– Vi er opptatt av at situasjonen på grenseovergangen skal være forsvarlig, både med tanke på trengsel, smitterisiko og liv og helse for øvrig. Det er utfordrende å stå flere timer i kø uten tilgang på toalett, og kanskje mat og drikke, sier han.

Vesttorp forteller at de lange køene kan føre til farlige situasjoner i trafikken og at folk kan bli utålmodige og snu i køen på E6.

– Det ønsker vi ikke og det er en av grunnene til at vi velger disse ekstraordinære tiltakene, sier han.

Flere politibiler står plassert inne på tollstasjonen på Svinesund.

Politiet bruker store ressurser på å kontrollere alle som skal inn i landet.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Parkerte langs E6 før midnatt

Mange nordmenn var tidlig ute for å passere grensa etter at de nye reglene trådte i kraft.

Ifølge Halden Arbeiderblad var det kaotiske tilstander allerede før midnatt. Flere bilister parkerte i veikanten mens de ventet.

Virksomhetsleder Jostein Stø ved teststasjonen på Svinesund.

Virksomhetsleder Jostein Stø i Halden kommune ble overrasket over de lange køene i natt. Det var opp mot 30 minutter ventetid ved midnatt.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

– Vi ble tatt på senga over at folk sto i kø ved midnatt. En del hadde stått både på parkeringsplasser og på motorveien nedover i Sverige mens de ventet på at de nye reglene skulle slå inn, sier virksomhetsleder Jostein Stø i Halden kommune til NRK.

Stian Rasmushaugen forteller at det er en totalvurdering fra ledelsen på kontrollstasjonen som avgjør om og når politiet velger å ha en minimumskontroll.

– Dette er noe som er tidsbegrenset, det er ikke noe man har hele tiden. Når køene hoper seg opp, så kan man iverksette dette. Når køene er under kontroll igjen, så kan man gå tilbake til vanlig kontroll, sier han.