Hopp til innhold

– Sykehuset Østfold bryter grunnloven

Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen mener Sykehuset Østfold går langt over streken når de knebler to jordmødre som er bekymret for fødselstilbudet ved nytt Østfold-sykehus.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp) mener ledelsen ved sykehuset i Østfold må gå ut og beklage til jordmødrene som ble kalt inn til møte med ledelsen etter å ha uttalt seg i media.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

– Jeg reagerer sterkt på sykehuset sin opptreden i denne saken. Dette er et alvorlig brudd på ytringsfriheten. Vi kan ikke ha det slik at det kommer slike reaksjoner fra ledelsen når jordmødre eller andre helsearbeidere ytrer seg og er bekymret for tingenes tilstand. Det er et alvorlig problem hvis helsevesenet er slik, sier Toppe, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

To jordmødre ved Kvinneklinikken på Sykehuset Østfold uttrykte forrige uke bekymring for fødetilbudet ved det nye Østfold-sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

De to frykter tidspress og flere medisinske inngrep under fødsler.

– Grovt eksempel

Ledelsen ved sykehuset reagerte på uttalelsene og kalte de to jordmødrene inn til et møte. I tillegg sendte sykehusledelsen ut en felles e-post til alle ansatte ved Kvinneklinikken, der de gjorde det klart at de ikke aksepterte uttalelsene.

«Disse uttalelsene er uheldige i forhold til vårt arbeidsmiljø, og det tverrfaglige samarbeidet på KK. Hva vi som privatpersoner mener om beslutninger som er tatt, skal ikke uttales på vegne av Sykehuset», står det blant annet i mailen.

Kjersti Toppe mener ledelsen ved sykehuset har gått langt over streken.

– Jeg vil ta opp dette med helseministeren og be ham ta stilling til om slike mailer og irettesettelser er god praksis, og om det er akseptabelt. Jeg forventer at han ikke kommer til å støtte denne måten å lede på. Dette eksempelet er et klart brudd på grunnloven og så grovt at jeg mener at helseministeren ikke kan la dette passere, sier hun.

Ingen kommentar fra sykehuset

SMS fra Just Ebbesen

Sykehusdirektør Just Ebbesen ønsker ikke å møte NRK i forbindelse med saken i dag.

Foto: Skjermdump

NRK har i dag vært i kontakt med administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold for en kommentar til saken.

På spørsmål om en reporter kan møte ham for å få en kommentar svarer han «Nei» i en SMS. Senere begrunner han avslaget med at han ikke har tid til media i dag, og henviser videre til kommunikasjonssjef Bjørn R. Hødal.

Hødal ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Vi har sagt det vi ønsker å si i denne saken, og ønsker ikke å kommentere den ytterligere, sier han.