Klimapris til Hvaler kommune

Hvaler Solpark er kåret til årets lokale klimatiltak. Begrunnelsen er at Hvaler kommune har involvert innbyggerne i en omfattende utbygging av lokale solcelleanlegg.

Solpanel Hvaler

Solpanel har blitt et stadig mer vanlig syn på Hvaler. I dag fikk kommunen lønn for å ha startet prosjektet.

Foto: Tora Klevås

Det er miljøstiftelsen ZERO som i formiddag deler ut prisen til den Frp-styrte kommunen under Zerokonferansen.

– Det er slike innovative prosjekter, med sterk involvering av innbyggere og næringsliv, som driver det grønne skiftet framover, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Stort tiltak fra liten kommune

I juryens begrunnelse trekkes det frem at satsingen på solenergi er et bevis på at også mindre kommuner kan være ledende på utviklingsarbeid i energiproduksjon og koble dette til nettet.

Solpanel Hvaler

Solpanel har blitt et stadig mer vanlig syn på Hvaler. I dag fikk kommunen lønn for å ha startet prosjektet.

Foto: Tora Klevås

– Vi trenger kommuner som tenker nytt og innovativt for å lykkes med det grønne skiftet. Norge har, kanskje litt overraskende, et stort potensial innen sol. Mange trenger en liten dytt og tilgang på kompetanse for å komme i gang. Det bidrar prosjektet med på en god måte, sier Marius Holm, leder i ZERO og jurymedlem.

Tredjeplass til Fredrikstad

«Årets lokale klimatiltak» er en konkurranse i regi av Miljøstiftelsen ZERO og Kommunesektorens organisasjon KS og arrangeres for femte gang.

Andreplassen gikk til Eid kommune for sitt arbeid for utbygging av fornybar energi.

Fredrikstad kommune kom på tredjeplass for sitt pilotprosjekt med Lislebyhallen.

I begrunnelsen legges det vekt på at Fredrikstad kommune har en «alt-i-ett» løsning for utbygging av lokalsenter, nærhet til lokalsentrum, kollektivtrafikk og fornybar materialbruk blant annet.

– Det er morsomt å se at Østfold er en gjenganger fra år til år. De har klart å skape et klima for klimaløsninger, uavhengig av partifarge og type kommune, sier jurymedlem Odd Einar Dørum.