Hopp til innhold

Klimaetaten: – Fossilbiler bør betale mer

Bompengeøkningen i forliket om Oslopakke 3 er langt fra stor nok til å nå Oslo kommunes klimamål. Særlig bensin- og dieselbiler må betale mye mer hvis målet om 95 % utslippskutt i 2030 skal nås.

Det går fram av beregninger som Klimaetaten i Oslo kommune gjorde før forhandlingene startet, og som nå er offentliggjort.

Etaten anbefaler at elbiler ikke betaler mer enn 25 prosent av det fossilbiler gjør. I forliket betaler elbiler om lag halvparten.

Etaten har beregnet klimaeffekten av sju ulike innretninger av bompengesystemet. I opplegget som er nærmest å nå klimamålene betaler dieselbiler 85 kroner pr. passering i rush.

Det er dobbelt så mye som Oslopakke 3-avtalen legger opp til og nesten tre ganger så mye som i dag.

I avtalen øker takstene samlet med om lag 40 prosent, og elbiler får det prosentvis største prishoppet.

Biler på motorvei med bompengeskilt i forgrunnen.
Foto: Heiko Junge / NTB