Klarte ikke å tenne på elbil-batteriene

To nye tester av brannfaren ved elbiler viser at frykten for at elbil-batterier skal ta fyr er overdrevet, mener ekspert.

Brann elbil

HERJET: Brannvesenet jobbet i to timer, blant annet med propanbrenner, for at batteriene til denne elbilen skulle ta fyr.

Foto: Ringerike brann- og redningstjeneste

Jostein Ween Grav

ENDRING: Jostein Grav i DSB ser en klar forbedring av sikkerheten ved elbiler de siste årene.

Foto: Pressefoto DSB

– De få rapportene vi får etter branner i elbiler er ofte relatert til eldre biler. Det forteller meg at produsentene av elbilene har gjort mye med sikkerheten, sier sjefingeniør Jostein Ween Grav i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tidligere erfaringer har vist at brann i elbilenes batterier er nærmest umulige for brannfolk å slukke. Derfor er det den siste tiden gjort flere forsøk på tenne på elbiler, både for å kartlegge hvor stor sjansen er for at brannen sprer seg til batteriene, men også for å finne den beste måten å slukke batteribrannene på.

Nå viser flere nye forsøk at det er svært små sjanser for at det tar fyr i batteriene.

Klarte ikke å tenne på batteri

Nylig mottok DSB rapporten de bestilte fra et eksternt firma. I forsøket ble gassbrennere brukt for å få fyr på elbilens batteri.

Bilen ble fullstendig overtent, men det viste seg i etterkant at brannen aldri nådde batteriene.

«Resultatet fra test 2 er likevel interessant, fordi det viser at selv en fullt utviklet brann i en elbil ikke nødvendigvis fører til at batteriet begynner å brenne», heter det i rapporten, som er utført av SP Fire Research.

Noe av den samme erfaringen gjorde nylig brannvesenet i Ringerike. De forsøkte i to timer å tenne på batteripakken. Først da bilen ble løftet på høykant, lyktes brannfolkene med å tenne på battericellene.

– Målet med forsøket vårt var å lære noe nytt, og å få bekreftet at faren er overdrevet. Det er forskjell på en ti år gammel bil og en bil som er jobbet med i dag, sier avdelingsleder Even Moan ved brann- og redningstjenesten i Ringerike.

Flere forsøk

Den siste tiden har brannvesenet flere steder i landet gjort øvelser og forsøk knyttet til elbil-branner, og elbil-branner får mer oppmerksomhet ved brannfolkutdanningen.

Nylig gjorde også brannvesenet i Moss et forsøk der de utsatte en bil for en voldsom påkjenning for så å slukke brannen.

Noe av erfaringsmaterialet brannfolk skjelner til var da en elbil ble påkjørt av toget på en planovergang i Råde desember 2015. Bilens batteripakke tok fyr da den skulle berges, og brannvesenet slet med å slukke brannen.

Elbil i brann

PÅKJØRT: Elbilen som tok fyr i Råde i 2015, tok først fyr da bilen skulle flyttes av bergingsmannskapene.

Foto: CHRISTIAN NYGAARD-MONSEN / NRK

Grav mener at det først er når batteriene blir skadet, at brannfaren blir betydelig.

Likevel mener han sikkerheten er god.

– Det er en fare for at et elbil-batteri som blir delvis knust kan begynne å brenne. Jeg konkluderer likevel med at nyere elbil-produsenter gjør veldig, veldig mye for å gjøre sikkerheten bedre. Batteribranner er ikke veldig fremtredende, for å si det mildt, sier Grav.