Klart for store nye Asker kommune

Alt er klart for en ny og mye større Asker kommune etter at Hurum tirsdag vedtok sammenslåing med Røyken og Asker.

Lene Conradi, Monica Vee Bratlie og Eva Noren Eriksen

Fra 2020 er de tre ordførerne Lene Conradi (t.v.), Monica Vee Bratlie og Eva Norén Eriksen alle sammen askerbøringer.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Kommunestyrene har sagt sitt: Asker, Røyken og Hurum blir bedre om vi står sammen enn om vi fortsetter hver for oss. Det ligger en stor jobb foran oss når tre komplekse organisasjoner skal fusjoneres til én. Vi skal være rause og tenke helhetlig og sammen finne gode løsninger for våre innbyggere, sier ordfører Monica Vee Bratlie.

63,7 prosent av innbyggerne i Hurum sa ja til en sammenslåing med nabokommunene Asker og Røyken i en avstemning 9. mai. Valgdeltakelsen var imidlertid på bare 36,7 prosent. Likevel gikk altså kommunestyret inn for det ordføreren kaller en historisk avgjørelse.

Skal hete Asker

Forrige tirsdag vedtok kommunestyret i Asker at kommunen skal slås sammen med de to nabokommunene. To dager senere gjorde kommunestyret i Røyken det samme.

En intensjonsavtale om sammenslåingen ble signert 12. mai. Allerede da ble det klart at den nye kommunen skal hete Asker. Der skal også kommunesenteret og rådhuset ligge.

– Vi skal både bevare det som er bra og bygge noe nytt – sammen. Navnet blir Asker, men Asker blir så mye mer enn det Asker er nå. Samtidig skal tjenestetilbudet videreføres og videreutvikles nær der folk bor. Vi skal fortsatt ha levende lokalsamfunn og nærsentra hvor folk føler seg hjemme. Her blir det gode oppvekstvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Fellesnemnd fra høsten

Nå spiller kommunen ballen videre til statlige myndigheter som vil ta den endelige avgjørelsen våren 2017. Men kommunene Hurum, Røyken og Asker starter allerede til høsten forberedelsene.

En fellesnemnd skal lede arbeidet med sammenslåingen, for å sikre nødvendig samordning mellom kommunene frem til nyvalgt kommunestyre er på plass i 2019.

Fellesnemnda skal være etablert innen 1. september i år og bestå av tre kommunestyrerepresentanter fra hver av de tre kommunene.

– Som folkevalgte er vi satt til å se de lange linjene i de beslutningene vi tar. Vi mener flere samfunnsoppgaver kan løses bedre sammen enn hver for oss. Vi forventer en fortsatt høy befolkningsvekst i fremtiden. Sammen vil vi stå bedre rustet til å ta nettopp den veksten, både når det gjelder bærekraftig samfunnsutvikling, tilrettelegging for flere arbeidsplasser og mer helhetlige samferdselsløsninger, sier ordfører i Røyken, Eva Norén Eriksen.

Nye Asker kommune blir etablert etter kommunevalget i 2019, og den ser ut til å bli Norges sjette største kommune med 91.000 innbyggere. Asker kommune hadde ved årsskiftet dag 60.106 innbyggere, Røyken hadde 21.492 innbyggere, mens Hurum hadde 9.413, ifølge Statistisk sentralbyrås tall.

Laster kart, vennligst vent...