– Det er enorm interesse for krepsefiske

Torsdag kveld starter krepsefisket i mesteparten av landet. Bare på den beste lokaliteten i Norge må fiskerne smøre seg med litt tålmodighet.

Edelkreps fra Einafjorden

Edelkrepsen er en truet art, og de siste 50 årene har bestanden gått ned med 75 prosent.

Foto: Jorun Vang / NRK

Den kalles det sorte gullet. Edelkrepsen regnes som en delikatesse. Fra torsdag kveld åpnes krepsefisket i mesteparten av landet, og interessen er stor.

– Det er en enorm etterspørsel etter å fiske kreps i småvannene, særlig blant småbarnsfamilier, sier avdelingsleder for natur i Drammen, Widar Tandberg.

Få muligheter i Drammen

Men den etterspørselen har Tandberg liten mulighet til å etterkomme. For i kommunen er det begrenset med vann det er mulig å fiske i. I år er det ikke lov å fiske kreps i Landfalltjern, Klopptjern og Blekktjern.

– Vi har hatt en renovering av de dammene, og da har vi tappet ned vannet. Det har gått ut over krepsebestanden, og siden krepsen er en rødlisteart, avventer vi å tillate krepsing i de vannene, sier Tandberg.

I løpet av året blir det gjort en prøvekrepsing i de tre vannene for å vurdere om det kan bli lov å fiske der neste år. Ivrige drammensere må derfor reise til nabokommunene, hvis de skal sikre seg det sorte gullet.

– Det er ikke mange mulighetene i Drammen. I Stordammen er det en glissen bestand. Der administrerer Konnerud jeger- og fiskeforening fisket for kommunen. Men rett over kommunegrensa til Nedre Eiker, er krepsing tillatt i Hagatjern, sier Tandberg.

Les også:

Nedgang i bestanden

Fra 1960-tallet er den totale krepsebestanden redusert med rundt 75 prosent. Ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning fra 2010 skyldes nedgangen i bestandene i hovedsak forurensning, nedslamming, fysiske inngrep i naturen og innførsel av fremmede arter. Den største trusselen mot edelkrepsen er sykdommen krepsepest, som har kommet til Norge ved at det har blitt satt ut signalkreps fra Nord-Amerika.

Ifølge Fylkesmannen i Buskerud har Norge fortsatt gode bestander med edelkreps. Det er hovedsaklig på Østlandet disse bestandene finnes.

Steinsfjorden og Tyrifjorden har den største krepsebestanden i landet. Mer enn 30.000 kreps med en totalvekt på rundt ett tonn fanges hvert år.

Fiskerne der må imidlertid smøre seg med litt tålmodighet. Fisket er tillatt fra den 10. august klokka 18.00 til og med 17. august.