Klarer ikke å levere til tiden

Rapporten fra ishallgranskingen forsinkes. KPMG klarer ikke å holde tidsfristen.

Halden ishall

KLARER IKKE Å LEVERE. KPMG hadde frist på seg til å levere granskingsrapporten fra Halden ishall til 30. november i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Revisjonsselskapet KPMG klarer ikke å levere sin rapport fra granskingen til 30. november i år, da rapporten skulle ha vært ferdig.

- Det vi har fått vite er at innspillene KPMG har fått og materialet de skal gjennomgå har vært mer omfattende enn først antatt.

Det vil derfor ta lenger tid enn forutsatt å sluttføre rapporten, sier ordfører i Halden Thor Edquist (H).

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Halden kommune tildelte kontrakten på grunnlag av lavest pris, heter det i konkurransegrunnlaget.

Opprinnelig skulle granskningsrapporten ha vært innlevert den 1. august i år, men på grunn av vansker med å skaffe kvalifiserte granskere, ble fristen endret til 30.11.2011.

Les også:

Thor Edquist (H)

IKKE FORNØYD MED FORSINKELSEN. Halden-ordfører Thor Edquist (H) er ikke fornøyd med at granskingsrapporten nå er forsinket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fikk sluttføre oppdraget

For få dager siden ga Halden-ordføreren uttrykk for at han ikke så noen grunn til eller mulighet for å avslutte samarbeidet med KPMG i ishall-saken.

KPMG, som fikk jobben med å granske ishallen i sommer, er også revisor for ISS som har stått for de mye omtalte og omdiskuterte utbyggingsarbeidene av ishallen i Halden.

Det kom reaksjoner fra flere hold på at KPMG kunne ha en dobbeltrolle som gransker og revisor.

Fra Fremskrittspartiets i Halden kom kravet om at revisjonsselskapet måtte kastes ut av granskingsoppdraget, fordi man mente at KPMG manglet habilitet i saken.

Kontrakten med KPMG lyder på 30 dagers gjensidig, skriftlig oppsigelse.

Den sittende posisjonen ville ikke gjøre noe forsøk på å avslutte oppdraget etter at de overtok styringen av Halden den 20. oktober i år, i og med at det allikevel var så kort tid igjen til rapporten skulle leveres inn,

Les også:

Ikke fornøyd med utsettelse

Halden-ordfører Edquist sier han ikke er fornøyd med at rapporten nå er forsinket.

- Dette er en vanskelig sak, og en sak vi gjerne vil ha ut av verden. Derfor hadde jeg ønsket at rapporten kom på bordet nå.

Samtidig er det å si, at hvis vi nå får en mer fyldig rapport enn det vi har fryktet ville komme, med bakgrunn i det mange har ment var et snevert mandat KPMG har fått for å etterforske saken, så vil det være et gode, sier Edquist til nrk.no.

Det har ikke lykkes nrk.no å få fatt i KPMGs leder for ishallgranskingen, for å få klarlagt når rapporten blir ferdig.

- Vurderte ikke habilitetsspørsmålet

Det var Halden kommunes formannskapssekretær Martin Vik, som i samarbeide med kommunens innkjøpsavdeling bestemte at oppdraget skulle gå til KPMG.

- På det tidspunktet var vi ikke klar over at KPMG var revisor for ISS, sier Vik til Halden Arbeiderblad.

Vik bekrefter at kommunen ikke har vurdert habilitetsspørsmålet.

- Men jeg er kjent med at KPMG har foretatt en egen vurdering av dette. Men det får KPMG svare for selv, sier Martin Vik til avisen.

Han sier at Halden kommune og KPMG har en felles forståelse av granskningsoppdraget, og hva som skal granskes i ishallsaken.

Penge- og byggeskandale og/eller politisk torpedering?

I en felles pressemeldingen fra Halden kommune og ISS i november i fjor slaktes prosjektstyring i Halden ishall. Det hevdes at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

- ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, sa rådmann Per Egil Pedersen i en kommentar til nrk.no, knyttet til pressemeldingen.

Også tidligere Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) har vært kritisk til styringen av utbyggingen i Halden ishall, og den tidligere ordføreren har sagt at ishall-saken er en sak som grenser opp mot skandale.

Det skal både ha vært bygget for mye mer enn det var bevilget av kommunestyret, og det skal ifølge Halden Arbeiderparti være bygget i ishallen på tvers av tegninger for hallen.

Motsatt har det vært hevdet at ishall-prosjektet har vært torpedert av Halden Arbeiderparti, og at Halden ishall aldri skulle ha vært stengt.