Hopp til innhold

Klagestorm mot Barcode

Det blir ingen utbygging før klagene er behandlet.

Barcode Bjørvika
Foto: Illustrasjon: Placebo effects

Kampen om høyblokkene ved den nye operan i Bjørvika, er ikke over. Flertallet i Oslo bystyre sa i slutten av februar ja til det 17. etasjer høye Barcode-prosjektet. Allerede nå har fem klager kommet inn og flere ventes. Ingenting kan bygges før klagene er behandlet.

Den selvstendige stiftelsen Stonewall mener at Oslos politikere og folkevalgte har tatt en beslutning på fullstendig feil grunnlag.

- Plan- og bygningsetaten har overhodet ikke gjort jobben sin som det kreves av et forvaltningsorgan i henhold til de lovverk og regler i denne type saker, sier Sturla Flem Rinvik, generalsekretær i stiftelsen Stonewall.

Og han er ikke den eneste, som er misfornøyd med Oslo bystyrets vedtak om å tillate 17 etasjers høyblokker ved operaen i Bjørvika.

Klagene strømmer inn

Etter lang strid gikk et politisk flertall inn for Barcode-prosjektet i slutten av februar. Siden det har klagene strømmer inn, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Berit Skarholt.

- Vi har så langt mottatt fem klager på Barcode-vedtaket. Nå er ikke dette vedtaket varslet eller kungjort ennå. Det vil bli kunngjort i avisene med en frist på tre uker for eventuelle klager.

- Regner dere med å få flere enn de fem dere har fått til nå?

- Det vil jeg nok tro, sier Skarholt.

For dårlig utredet

Felles for alle organisasjonene som til nå har klaget er at alle mener høyblokkene ble for dårlig utredet, før de ble vedtatt. Det er, blant annet, ikke tatt hensyn til miljø, kulturminner og menneskene i byen.

- Vi mener at den planen de har kjørt gjennom overhodet ikke tar hensyn til langsiktige samfunnsøkonomiske perspektiver med tanke på fremtidige generasjoner, sier Stonewalls generalsekretær, Sturla Flem Rinvik til NRK Østlandssendingen.

Flere av klagerne mener politikerne ikke har vært interessert i å lytte til innvendinger.

- Politikerne har ikke hørt på beboerne. Det er helt klart. Hvis vi får offentlighet så vil vi gjerne skrike imot de høyhusene: «Hør på oss!», sier leder i Gamlebyen Beboerforening, Thomas Backofen.

Fylkesmannen avgjør

Når alle klagene har kommet inn skal plan og bygningsetaten gi en vurdering av dem, men det er fylkesmann som tar den endelig avgjørelsen.

- Vi går først gjennom klagene og vurderer innhold og saksbehandling. Hvis vi vurderer det som sansynlig at klagene ikke vil nå frem, sendes saken til fylkesmannen, som avgjør om klagene skal taes til følge, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Berit Skarholt.

I følge etaten kan ikke byggingen av høyblokken starte, mens klagene behandles. Dette vil trolig ta flere måneder. Det er fortsatt uklart om noen av klagene ender på regjeringens bord.