Klagestorm hos Oslo kommune

Ifølge Aftenposten har Bymiljøetaten mottatt nesten 5600 klager så langt i 2018, hvor de fleste handler om brøyting, strøing og hvorfor fortau ikke saltes. Etaten sier store variasjoner i temperatur og kraftig snøfall har skapt mange utfordringer.