Klagestorm etter dårlig brøyting

Oslofolk er misfornøyd med brøytinga til kommunen i vinter. De tre siste månedene har Bymiljøetaten fått inn over 2000 klager.

Dame går i sykkelfelt

HELLER SYKKELFELT ENN FORTAU: Flere Oslofolk trosset trafikken i dag og gikk heller i det som var et brøytet sykkelfelt, enn et fortau som var tildekket av snø.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Mer nøyaktig: 2049 klager har kommet til Bymiljøetaten, og det er tre ganger så mange klager som på samme tidspunkt i fjor. Og publikum, de skriver om dårlig brøyting og manglende strøing.

Anders Mayer

IKKE TILFREDSSTILLENDE: Anders Mayer er ikke fornøyd med brøytingen på Bislett i Oslo.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Det er litt klønete å gå når det ikke er brøytet. Jeg synes ikke dette er tilfredsstillende, sier Anders Mayer.

Det er fem år siden sist det kom inn så mange klager til kommunen.

Mest misfornøyd med gang- og sykkelveier

Klagene handler om dårlige forhold både på veiene, parkeringsplasser, holdeplasser og fortau. Men det beboerne i hovedstaden er mest misfornøyd med er rydding av gang- og sykkelveier. Denne sesongen er det kommet 874 klager på gang- og sykkelveier. Det er hele 587 flere enn forrige «toppsesong» i 2012–2013.

Daniel Rees

Daniel Rees, byrådssekretær (MDG)

Foto: Elin Martinsen / NRK

– For Byrådet er det viktig at det skal være trygt å både sykle og gå på vinteren, så dette er ikke godt nok, sier byrådssekretær Daniel Rees (MDG).

Folk går i sykkelfeltet

NRK møtte torsdag morgen flere som trosset trafikken og gikk i det som var et bart sykkelfelt inntil hovedveien, heller enn et fortau som var fullt av snø.

Bente Bergersen

DROPPET FORTAU: Bente Bergersen benyttet seg av sykkelfeltet i dag fordi det var mer bart enn fortauet.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Det er mye tyngre å gå på fortauet fordi det er løs snø der. Sykkelstien var bar, sier Bente Bergersen.

Fortau som ligger inntil Oslos 80 kilometer med prioritert sykkelveinett skal vinterryddes og saltes på samme måte som sykkelfeltet. Men på gangstier og fortau ellers blir det som hovedregel brukt strøsand. Det er et ønske om å bruke så lite salt som mulig fordi det er skadelig for miljøet.

Byrådet prøver i vinter ut nye metoder for å redusere saltmengden på veiene. De vil ikke si om de kommer til å salte mer hvis klagestormen skulle fortsette, men oppfordrer folk om å fortsette å melde ifra.

– Været kan vi ikke gjøre noe med. Vi må også forholde oss til at vi bor i et land ganske langt nord, men vi skal gjøre så godt vi kan for at det skal være trygt å ferdes i byen også på vinteren.

Dame med barnevogn gjennom snø

VANSKELIG KJØREFORHOLD: Også for de med barnevogn.

Foto: Anders Fehn / NRK
Mann rydder vekk snø på fortau

MÅKER SELV: En dame i Ullevålsveien bretter opp ermene og måker vekk snøen på fortauet og inngangen til butikken.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK