Hopp til innhold

Klager på henleggelse etter politiskyting

Det er sendt en klage til Riksadvokaten etter at Spesialenheten for politisaker henla politiskytingen på Bislett i november i fjor.

Klagen kommer fra bistandsadvokaten til en av de pårørende til mannen som ble skutt av politiet og senere døde.

– Etterlatte mener det var feil å henlegge saken og stiller også spørsmål ved habiliteten i Spesialenhetens etterforskning, sier bistandsadvokat Andrea Wisløff:

– Det er basert på at Spesialenhetens hovedetterforsker er samboer med politiets innsatsleder på oppdraget og det er opplysninger som etterlatte har fått gjennom en utenforstående tredjepart i etterkant. Og det har ikke vært kjent for etterlatte tidligere og det er anført at det er forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten til spesialenheten i etterforskningen, sier Wisløff.

Spesialenheten opplyser at de har vurdert habiliteten i denne saken. De mener det ikke har vært noe problem siden innsatslederen som er hovedetterforskerens samboer, kom til stedet etter den aktuelle hendelsen, og han derfor ikke var omfattet av etterforskingen.