Klager på helsekutt

Helse Sør-Øst behandler nå klager på kutt i private helsetilbud i Oslo og Akerhus.

Oslo Hospital legges ned

Oslo Hospital og dets 700 år lange historie i Oslo legges ned som et resultat av støttekutt til private helseforetak.

Foto: www.oslo-hospital.no

Helse Sør-Øst er nå i gang med å bestemme seg for hvilken private institusjoner som i tillegg til egne sykehus skal gi pasientene i Oslo og Akerhus et godt nok helsetilbud.

Private heleforetak har klaget på kutt av støttemidler til deres private tilbud i Oslo og Akerhus. Helse Sør-Øst behandler nå klagene som har kommet inn. Hvem som får midler vil ifølge Helse Sør-Øst ikke bli endelig før klagebehandlingen er avsluttet.

LES: Oslo Hospital legges ned

Frykter dårligere heletilbud

Ifølge Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, er et godt helsetilbud for pasientene det viktigste kriteriet når klagene blir behandlet.

– Vi vil ta vare på alle de pasientene som i dag har et forhold til de institusjonene hvis tildelingene skulle bli slik de er annonsert for, sier han.

Pårørende til pasiener ved Oslo Hospital og Furukollen i Årnes har tidligere uttrykt frykt for dårligere psykisk helsetilbud om intitusjonene bli lagt ned som følge av at støtte blir fjernet.

Frykten er grunnløs mener Marthinsen.

– Vi ardeider nå med å sluttføre klagebehandligen og sikre at vi kommer med gode løsninger så fort som mulig, sier han.

LES OGSÅ: Utrygg framtid for psykisk syke