Hopp til innhold

Gigantisk mudringsprosjekt klages inn til Miljødirektoratet

Mudringsprosjektet som skal utvide skipsleden inn mot Fredrikstad klages inn til Miljødirektoratet. Klagen kommer fra Naturvernforbundet som mener miljøskadelige masser vil få store konsekvenser for vernede områder.

Innseiling Borg havn
Foto: Rainer Prang

– Desto mere de graver i dette, desto mere kommer opp. Da ser vi at prosjektet ikke er holdbart fra en miljøvinkel, sier Pål Bugge i Natuvernforbundet på Hvaler.

Han har gått kraftig lei det store mudringsprosjektet som planlegges utenfor Fredrikstad.

Bugge mener giftige masser som skal graves opp for å utvide skipsleden vil dumpes i områder som får store konsekvenser, blant annet for et vernet fugleområde.

– Når du frigjør kvikksølv og andre tungmetaller og det kommer ut i slammet, så blir det biologisk aktivert og kommer inn i næringskjedene til fisk og skalldyr. Og fuglene spiser fisken, sier han.

LES OGSÅ:

Åpne for å endre planene

De har nå klaget prosjektet inn til miljødirektoratet. Det faller ikke i god jord hos kystverket.

– Det at de går frem på en slik måte er veldig merkelig, sier prosjektleder i Kystverket Eivind Edvardsen.

Han reagerer på at klagen kommer før de har ferdigstilt prosjektplanen. Det er mulig å endre planene om vernede områder påvirkes.

– Om vi, i samarbeid med naturvernmyndighetene, finner det ut, så er vi selvfølgelig åpen for å vurdere det. Men vi legger opp til metoder som gjør at det blir minst mulig konsekvenser, sier han.