Klage kan skape nasjonal presedens

Omsorgslønnen i Sarpsborg ligger 60 000 kroner under minstelønn for uutdannede i omsorgssektoren. Foreldreorganisasjonen klager til Fylkesmannen.

Delt omsorg

Nestleder Joachim Svendsen i Autismeforeningen i Norge tror saken kan skape presedens. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Kleve-Ruud, Luca / Samfoto

Omsorgslønn betales til mennesker som dropper lønnet arbeid, helt eller delvis, for å ta seg av pleietrengende. Ofte er det snakk om mennesker som yter omsorg for barn med store behov, eller for gamle foreldre som bor hjemme. Får du 100 % omsorgslønn i Sarpsborg kommune får du 204 756 kroner. De lavest lønnede i kommunal omsorgssenter for 60 000 mer.

Får betalt ti minutter per time

Leder av Foreldreorganisasjonen Sarpsborg Berit Vasdal

Leder av Foreldreorganisasjonen Sarpsborg, Berit Vasdal

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Svein Larsen

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Svein Larsen mener kommunen giret godt tilbud totalt.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Du får jo ikke betalt for hver time du jobber engang. Utøver du tilsyn med barnet for at det ikke skal skade seg selv, får du kanskje lønn for en seksdel av en time. Men du jobber jo hele timen, sier leder av foreldreorganisasjonen i Sarpsborg, Berit Vasdal.

Organisasjonen har klaget inn satsen til Fylkesmannen.

– Om folk ikke er i stand til å jobbe fordi pleieoppgavene hjemme er så store, så er det jo et poeng å i det minste få minstelønn.

Ikke en rettighet

Omsorgslønn er ikke en lovfestet rettighet. Mange kommuner betaler ikke ut slik støtte i det hele tatt. Gruppeleder i Arbeiderpartiet i Sarpsborg, Svein Larsen, mener det totale tilbudet kommunen gir er godt. Han sier det vil by på problemer om Fylkesmannen pålegger kommunen å betale minstelønn, uten at det kommer penger fra staten.

– Det er selvfølgelig alltid vanskelig. Da må vi ta en totalgjennomgang, av vårt tilbud, for vi er ikke i den situasjonen at vi har noen penger til overs.

Kan skape nasjonal presedens

Nestleder i Autismeforeningen i Norge, Joachim Svendsen

Joachim Svendsen tror en seier kan skape presedens

Nestleder i Autismeforeningen i Norge, Joachim Svendsen, sier foreningen står klare til å løfte saken opp på nasjonalt nivå om foreldreorganisasjonen vinner frem med klagen. Han tror saken kan skape presedens som vil hjelpe mange.

– Om Fylkesmannen griper inn i kommunens bestemmelser og sier at de bestemmelsene er feil, kan det gjøre at andre fylkesmenn også griper inn.

Han og foreningen mener omsorgslønn bør rettighetsfestes.

– Rettighetene til familier med barn med stort omsorgsbehov er ganske svake når det gjelder økonomiske tjenester. Rettighetsfesting av omsorgslønn hadde vært veldig gunstig. Det hadde gjort det lettere å klage til Fylkesmannen når kommuner ikke betaler.