Kjemper mot flere heltidspolitikere

To heltidspolitikere kan bli til 19 i Akershus fylkeskommune hvis parlamentarisme blir innført. Det frykter Fremskrittspartiet.

Akershus fylkesting stemmer over Oslopakke 3

Akershus fylkesting kan bli ledet av et stort antall heltidspolitikere i framtiden. (Arkiv)

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er helt vanvittig hvis vi skal ha så mange heltidspolitikere, sier Fremskrittspartiets fylkesordførerkandidat, Vibeke Limi.

Selv om fylkeskommunen har mistet makt og oppgaver det siste tiåret, øker utgiftene til politikere. Et flertall av partiene i Akershus har gått inn for å innføre parlamentarisme, en ordning som vil gi mange heltidspolitikere.

Parlamentarisme vil innebære at et fylkesråd med profesjonelle politikere overtar styringen av fylkesadministrasjonen, slik som i Oslo.

– Kan ta helt av

Inntil 2007 var det bare fylkesordfører og varaordfører som hadde heltidsverv i Akershus. For fire år siden kunne derimot også partienes gruppeledere kjøpes fri fra sine vanlige jobber.

Fremskrittspartiets Vibeke Limi mener utgiftene tar helt av hvis fylkeskommunen innfører parlamentarisme.

– Det største problemet må jo være at vi har for få oppgaver i fylkeskommunen. Fremskrittspartiet vil primært legge ned fylkeskommunen. Da blir det feil for oss å ansette flere heltidspolitikere.

Fylkesråd og sekretærer

Antallet heltidspolitikere etter valget er ennå ikke avgjort.

– Vi har hatt diskusjoner hvor det er sagt at vi skal ha fem fylkesråder, vi skal ha en ordfører og vi skal ha fylkesrådssekretærer. I tillegg frikjøper vi jo alle gruppelederne i dag. Opposisjonen skal ha gode arbeidsvilkår og det tror jeg opprettholdes i den nåværende ordningen, sier Limi.

Bare Fremskrittspartiet og Senterpartiet har så langt stemt i mot den nye politiske reformen som kan bli endelig vedtatt etter valget.

– FrP overdriver

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Høyre, mener FrP overdriver antallet nye ansatte.

Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad mener fylket og velgerne tjene på noen flere heltidspolitikere.

Foto: Akershus fylkeskommune

– Det blir flere heltidspolitikere enn i dag, men det blir ikke så mange som Fremskrittspartiet skisserer. Det er det heller ingen som ønsker, sier Jegstad til NRK.

For eksempel kan det tenkes at den nye regjeringen av fylkesråder greier seg med en eller to politiske sekretærer, og ikke fem som kritikerne forutsetter. Rådmannstillingen blir dessuten borte og det vil ikke lenger bli behov for at varaordfører på heltid.

Alt i alt vil både fylket og velgerne tjene på noen flere heltidspolitikere, mener Jegstad.

– Vi har jo en del viktige oppgaver som videregående skole, samferdsel og vi ser også areal og transport i forhold til kommunene. Vi tror alt dette vil tjene på en parlamentarisk modell, sier Jegstad.

Det er det nye fylkestinget som avgjør om parlamentarisme i sitt konstituerende møte 20. oktober. Jegstad tror ikke alle partier har bestemt seg for om de vil gå inn for det.

– Holder med rådmann

Et parti som derimot er helt sikker på å stemme nei til forslaget, er FrP.

De mener fylket greier seg utmerket med kun en rådmann.

– Administrasjonen gjør i utgangspunktet en veldig god jobb. Jeg synes at vi som politikere får utøve politikken godt nok som det er i dag. Det er unødvendig å ansette en hel masse mennesker for at vi politikere skal styre administrasjonen, avslutter Vibeke Limi.

Det blir debatt om dette temaet i NRK Østlandssendingen i P1 klokken 17.10 og i vår TV-sending på NRK1 klokken 18.40.