Hopp til innhold

– Vi må ha et tilbud

Kongsberg næringsforening tar opp kampen om å beholde viktige sykehusfunksjoner i Kongsberg. Om nødvendig vil de snakke med helsestatsråden.

Kongsberg sykehus

Kongsberg næringsforening mener de må ha et sykehustilbud, for å tiltrekke seg arbeidstakere til Kongsberg.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Vestre Viken vil bygge nytt sykehus med akuttfunksjoner for Kongsberg og Numedal på Brakerøya i Drammen.

Det faller ikke i god jord hos de store industribedriftene i Kongsberg som nå mobiliserer for å opprettholde lokalsykehuset i byen. Kongsberg Gruppen, FMC, GKN, Dresser Rand og Kongsberg Automotive tar nå saken i egne hender.

– For at vi fortsatt skal tiltrekke oss arbeidstakere og de som vi ønsker at skal bosette seg, så må vi ha et tilbud i tillegg til de spennende industriarbeidsplassene som er i Kongsberg, kommunikasjonsdirektør i FMC Technologies, Lars Ole Bjørnsrud.

Les også:

Vil gjøre mer enn å svare på høringsuttalelser

Styret i Vestre Viken gikk 25. november inn for å bygge nytt felles sykehus for Kongsberg på Brakerøya i Drammen, forslaget er sendt på høring. Nå har de store bedriftene gitt næringsforeningen oppdraget med å skrive en høringsuttalelse, men de ønsker også å se saken i et større perspektiv.

– Vi ønsker å gjøre noe mer enn bare å svare på høringsuttalelsene, og har derfor, i samråd med lederne for de fem store industribedriftene i Kongsberg, blitt gitt et mandat på å komme opp med en plan. Den planen skal anbefale hva som er viktigst for oss som næringsliv i Kongsberg å påpeke og jobbe for, slik at helsetilbudet i Kongsberg og regionen blir best mulig, forteller Bjørnsrud.

Les også:

Det blir feil å utelukkende se på medisinskfaglige og driftsmessige kostnader for sykehuset når man skal bestemme hvilke sykehusfunksjoner som skal legges til Drammen og hvilke som skal beholdes i Kongsberg, mener næringsforeningen.

– Utover det helsefaglige, så er det jo følgekostnadene som ofte påføres. Både samfunnet i form av transportkostnader og slike ting. Men også samfunnsøkonomiske kostnader som vi som jobber i næringslivet i Kongsberg blir påført ved at helsetilbudet blir langt unna arbeidsplassen vår, sier Bjørnsrud.

– Vil det si at dere skal lage et slags samfunnsmessig regnskap?

– Det vil være en del av de oppgavene vi skal se på.

Vil snakke med statsråden

Bjørnsrud sier næringsforeningen gjerne lytter til Vestre Vikens faglige argumenter for å flytte funksjoner til Drammen.

– Vi ser jo også at Kongsberg sykehus, gjennom en årrekke, har klart å gi beboerne i Kongsberg og Numedal et veldig godt tilbud. Både når det gjelder akuttilbud og for fødende. Så ut ifra hvordan det oppleves at tjenesten har vært til nå, så syntes vi jo at det helt klart kunne vært i Kongsberg.

Les også:

Næringsforeningen er klar for å bruke de kanaler som må til for å nå fram med sitt budskap.

– Det kan godt hende det at vi må gjøre fremstøt ovenfor både beslutningstakere i Vestre Viken, Helse Sør-Øst og Helse-Norge, representert ved statsråden, avslutter Bjørnsrud.