Svensk politiker anklager Norge for å overvåke folk i Sverige

Svenske grensependlere blir oppringt fra Norge med spørsmål om hva de gjør på fritiden. Nå må den norske regjeringen svare på om praksisen er lovlig.

Koronavirus covid-19

Pendlere fra Sverige har opplevd en rekke ulike kontrollregimer ved grensa etter at pandemien brøt ut.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er min plikt å følge lover og regler når jeg drar til Norge. Men jeg vil ikke at de skal overvåke meg når jeg er hjemme i Sverige, sier Marianne Johansson Schmidt fra Östervallskog i Sverige.

Hun er vant til å bli grundig kontrollert når hun krysser grensa til jobben på et krisesenter i Indre Østfold. For henne er det verken den omfattende grensekontrollen eller de ukentlige koronatestene som plager henne mest.

Marianne Johansson Schmidt

Marianne Johansson Schmidt har flere ganger blitt oppringt av norske myndigheter hjemme i Sverige.

Foto: Privat

I stedet er det de stadige oppringningene fra kontrollsenteret for innreisende. De ringer for å sjekke at hun kan karantenereglene og at hun følger dem.

– De spør hvor jeg befinner meg, om jeg kan reglene og hvor ofte jeg leser meg opp på reglene, sier Schmidt.

«Grov form for overvåkning»

Slike spørsmål fra norske myndigheter kan være ulovlig, mener Kjell-Arne Ottosson. Som politiker i den svenske Riksdagen har han nå skrevet brev til den norske regjeringen.

Han skriver om folk som har blitt oppringt i helger og på fritiden, og at de opplever det som «en grov form for overvåkning på grensen til trakassering».

Derfor spør han om praksisen kan være i strid med EUs og Norges personvernregler. Han spør også om det kan være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Kjell-Arne Ottosson

Kjell-Arne Ottosson bor nær grensa til Norge, og har nå engasjert seg i grensependlernes sak.

Foto: Privat

– De overvåker folk på andre lands territorium ved å spørre hva de gjør. Har Norge virkelig den retten? spør Ottosson.

Tviler på smitteeffekt

Han får stadig henvendelser fra både nordmenn og svensker som bor i Sverige. Mange uttrykker at det er belastende å krysse grensene for å jobbe.

Da Konstrollsenteret ble opprettet i februar og begynte å ringe folk på fritiden, toppet det seg for mange, mener Ottosson.

– Det er bedre å stille disse spørsmålene når man passerer grensen. På telefonen kan de lyve så mye de vil. Jeg ser ikke at slike telefoner kan hjelpe for å unngå smitte, sier Ottosson.

Ringer 1–2 dager etter innreise

I starten ringte kontrollsenteret dagpendlerne hyppig. Nå er rutinene endret slik at de bare får én telefon i uka, opplyser seniorrådgiver Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratet.

Kontrollsenteret har imidlertid ingen oversikt over når de innreisende drar ut av landet.

– Det kan derfor hende at personen har reist ut igjen når kontrollsenteret ringer dem 1–2 dager etter innreisen. Det vil da ikke bli utført noen kontroll av personen, skriver hun til NRK.

Opprinnelig skulle kontrollsenteret få tilgang til et register som viser hvem som har avlagt positive koronatester på grensene. På denne måten skulle de følge de som faktisk tok med smitte inn i landet.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ble opprettet i midten av februar. Jobben som gjøres handler i hovedsak om å kontakte folk som har krysset grensen til Norge.

Foto: Tore Linvollen / NRK

De har imidlertid ikke lenger planer om å bruke registeret på denne måten. En av grunnene er at få tester positivt på grensa. De to siste ukene har andelen positive prøver vært på 0,2 og 0,3 prosent.

De som tester positivt følges dessuten opp av kommunene.

– Å kjenne prøveresultatet til den innreisende har liten praktisk betydning da over 99 prosent av de innreisende har et negativt testresultat fra grensen, skriver Skyvulstad.

Ottosson sendte brevet til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Han har ikke fått svar. Departementet opplyser at det trolig vil være Helse- og omsorgsdepartementet som vil svare.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 19.06.2021
1 130
Smittede siste 7 dager
39
Innlagte
790
Døde
2 122 782
Vaksinerte