Kioskkjedene bryter loven

Deli de Luca og 7-Eleven bryter arbeidsmiljøloven, de gir ikke sine ansatte overtidstillegg.

7-Eleven

Arbeidstilsynet krever at både 7-Eleven og Deli de Luca endrer praksis.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Arbeidstilsynet har kontrollert rundt 25 slike butikker i Oslo, og ingen av dem gav overtidstillegg til sine ansatte.

Seniorinspektør hos Arbeidstilsynet i Oslo, Bengt Eriksson, sier dette er alvorlig fordi det virker å være systematisk:

- Vi ser at det virker som en standard ikke å utbetale overtid i disse kjedene, sier Eriksson.

- Jobbet 120 - 130 timer overtid i måneden

I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver skal utbetale et overtidstillegg på minimum 40 prosent av vanlig timelønn. Arbeidstilsynet har kontrollert rundt 25 Deli de Luca og 7-Eleven butikker i Oslo, og ingen av dem gav overtidstillegg til sine ansatte. Enkelte jobbet opptil 50 timer overtid i måneden uten å få noe ekstra for det.

- De har tjent ganske bra på ikke å utbetale overtidstillegg. Samtidig har de greid å holde antall ansatte nede, ved å sette opp en vaktliste hvor overtid er regnet med, sier Eriksson.

Bakgrunnen for kontrollene er at Arbeidstilsynet har et prosjekt rettet mot unge arbeidstakere for å gjøre dem oppmerksomme på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.

- I den forbindelse fikk vi en henvendelse fra en ansatt i en av disse kjedene som hadde jobbet uhorvelig mye overtid i 2007, opptil 120 - 130 timer overtid i måneden, uten å få utbetalt overtid for de timene, sier Eriksson.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Se video:

Video nsps_upload_2008_10_29_15_14_57_476.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Vi må rydde opp

Kommunikasjonsdirektør i 7-Eleven, Solfrid Flateby, sier de ikke har vært klar over situasjonen, men at de nå lover å rydde opp.

- Det er ikke bra. Jeg er overrasket og skuffet. Vi skal følge norsk lov og ivareta våre ansatte. Nå er vi nødt til å rydde opp, sier Flateby.

Men burde ikke dere visst om dette tidligere?

- I utgangspunktet burde vi det. Vi gjennomfører hurtige kontroller og har flinke ansatte som kjører lønn og følger opp lister hver dag. Samtidig ser vi at vi ikke har gjort jobben godt nok, derfor setter vi pris på at Arbeidstilsynet har gjennomført denne kontrollen - det er skjerpende for oss, sier Flateby.

- Ber om å få jobbe mest mulig

Også daglig leder i Deli de Luca, Thor Johansen, lover at de ansatte får det overtidstillegget de har krav på i framtiden.

- Dette var nytt for oss. Det er ikke slikt vi lærer våre franchisetakere. Vi kommer til å sjekke nøye for å se hva som ligger i dette, sier Johansen.

- Hvordan kunne dette skje?

- Jeg tror det i de fleste tilfeller er snakk om unge ansatte som ønsker å jobbe mest mulig i perioder.

- Men burde ikke de fått overtidsbetalt likevel?

- De burde fått det. Problemet er at det her er de ansatte som kommer og ber om å få jobbe mest mulig. Derfor tror jeg at verken de eller franchisetaker tenker over det, sier han.

- Kan kreve overtidsbetalt i etterkant

I disse dager sender Arbeidstilsynet ut brev til butikkene hvor de krever at de endrer praksis.

Det er ennå uklart om 7-Eleven eller Deli de Luca kommer til å utbetale overtidstilleggene som de ansatte ikke har fått, men dette er noe den enkelte ansatte kan kreve.

- De ansatte må eventuelt selv beregne hvor mye overtid de har jobbet, for så å legge fram et krav overfor virksomheten, sier seniorinspektør hos Arbeidstilsynet i Oslo, Bengt Eriksson.

- Kjedene sier ikke sannheten

- Bedriftene må ha visst om situasjonen på forhånd, sier regionsekretær i Handel og Kontor, Torbjørn Brox Rognmo.

Handel og Kontor skal i lengre tid ha påpekt at de stramme budsjettene som gis til franchise-takere er med på å presse lønnsnivået til de ansatte.

- De driver med kynisk operering med at de ansatte ikke gjør krav på sine lovfestede rettigheter knyttet til overtidsbetaling. Når de nå sier at de ikke visste noen ting, så er det i beste fall å slurve med sannheten, sier Rognmo.