Kinesisk på ungdomsskolen

Her kan elevene lære mer enn fransk og tysk. Hosletoppen ungdomsskole i Bærum vil fra høsten av tilby kinesisk som valgfag for 12-åringer.

Hosletoppen skole
Foto: Hosletoppen skole

Tilbudet kommer som en oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for styrking av fremmedspråk i grunnskolen.

- Viktig fag

Kinesisk par kysser

Folk flest bor i kina

Foto: STR / AFP

Rektor ved Hosletoppen skole, Turid Arnø, mener det er viktig at elevene tidlig får mulighten til å lære seg språket, ettersom Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia.

- Vi ser jo at Kina er et land i utvikling. Det er fint om vi har folk som kan se mulighetene for fremtidig liv og arbeidsliv, ved å lære kinesisk, sier Arnø.

- Vi regner ikke med en voldsomt stor oppslutning om dette, men det er et spennende tiltak, sier hun.

Også på videregående

I Kunnskapsdepartementets strategiplan "Språk åpner dører" er det et uttalt mål at flere skoler tilbyr flere fremmedspråk, også ikke-europeiske.

Bærum kommune ønsker at elever på ungdomstrinnet får mulighet til å lære kinesisk mandarin. I samarbeid med Hosletoppen og Østerås ungdomsskoler, gis tilbudet til elever som skal begynne på ungdomsskolen høsten 2008.

Bærum kommune inngår også en intensjonsavtale med Sandvika videregående, slik at elevene har et tilbud når de skal begynne på videregående skole høsten 2011.

En mann med kinesisk flagg malt i ansiktet.

Kina er et viktig land

Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

- Spennende og utfordrende

- Elever i Bærum skal ha spennende, morsomme og utfordrende skoledager hvor de føler samhørighet med andre og får oppgaver som vekker lærelyst.

- Når vi setter i gang undervisning i kinesisk, er dette et ledd i å forberede våre elever til morgendagens samfunn, sier Solveig Juel, kommunalsjef i Bærum i et Informasjonsbrev om kinesisk på ungdomsskolen .

- Trenger folk som kan kinesisk

Det Norske Veritas er den største norske bedriften i Kina med hensyn til antall ansatte.

De har 36 kontorer og nesten 1000 ansatte i landet.

- Vi ser at norsk næringsliv i økende grad trenger medarbeidere som har kompetanse i kinesisk språk og kultur, sier Sven Mollekleiv, direktør for samfunnskontakt Det Norske Veritas.

- Morsomt å lære

Kinesisk bonde høster raps

Kinesisk bonde høster raps

Foto: Eugene Hoshiko / AP

Kinesisk mandarin er offisielt språk i Kina og snakkes av ca. 1 milliard mennesker.

- Det vanskeligste med kinesisk er å huske tegn. Men tegnene er imidlertid bygget opp av konkrete symboler som f.eks. betyr menneske, vann, jord, tre, fjell, himmel - vanligvis i logiske kombinasjoner - noe som gjør innlæringen interessant og morsom, sier Rolf Melheim, faglærer i kinesisk ved Elvebakken videregående skole.

- Lett å uttale

- Tegnene skrives også alltid med latinske bokstaver for å vise uttalen. En stor fordel med kinesisk er at alle lydene i språket også finnes i norsk, slik at det er lett å uttale. En annen grei ting er at substantiv og verb ikke bøyes i tall, kjønn eller tid. Språket er altså helt uten bøyning, sier Melheim.

- Den kinesiske kulturen har sine røtter 4000 år tilbake og er svært dyp og rik. Kina spiller en stadig større rolle i verdenssamfunnet, og språklig og kulturell innsikt i denne del av verden kan være svært verdifull for senere utdannelse og yrkesmuligheter, sier han.