Kattehuset må stenge

Dyrenes Velferd på Alnabru tar seg av husløse katter, men må nå stenge dørene.

Mat og oppkast om hverandre
Foto: Mattilsynet i Oslo

Stiftelsen tar inn eierløse og forvillede katter fra gata i Oslo og omplasserer kattene der det er mulig.

Men mattilsynet er ikke fornøyd med forholdene på stedet.

Da dyrevernnemda var på  inspeksjonsbesøk i fjor høst fant de syke dyr som ikke hadde fått nødvendig tilsyn og stell. De fant ekskrementer og oppkast på gulvet, og det var tydelig at det ikke var rengjort på lang tid.

Stiftelsen Dyrenes Velferd opplyste dengangen at inspeksjonen hadde vært en alvorlig vekker for dem, og at forholdene skulle bedres.

Klagen avvist

Gjentatte inspeksjoner viste derimot at lite skjedde, og i juni fikk  stedet beskjed om å avvikle og dermed  omplassere eller avlive kattene som holdt til der. 

Stiftelsen klaget imidlertid på vedtaket - og fikk  utsatt fristen til klagen var behandlet. 

Mattilsynet for Oslo, Akershus og Østfold har nå avvist denne klagen.

Dette vedtaket kan ikke påklages, derfor må stedet nå avvikle.

- Vil knuse

Advokaten til Dyrenes Velferd reagerer kraftig på at mattilsynets avgjørelse.

 

 

- Det virker som det er blitt en prinsippsak for mattilsynet at de skal knuse en liten frivillig forening som tar seg av en viktig samfunnsoppgave, sier  advokat Knut Gunnar Brindem.

 

Han mener at stiftelsen gir dyr som har det vondt muligheten til å få et fullverdig liv.

Kattene omplasseres

I konklusjonen sin skriver regionkontoret at Stiftelsen Dyrenes Velferd på tross av god tid og gjentatte sjanser ikke har klart å vise til at de kan drive denne virksomheten i tråd med regelverket.

Det er imidlertid ikke satt noen dato for når vedtaket skal gjennomføres.

Dersom Kattehuset ikke klarer å omplassere kattene, vil Mattilsynet forsøke å hjelpe før kattene eventuelt blir avlivet.