Karl XIIs herjinger på Berbydagene

15. - 17. juni arrangeres det Berbydager på herregården innerst i Iddefjorden. Ida Amatørteater setter opp skuespillet "Karl XIIs siste felttog" med kanoner og hester.

Berby-dagene & Berbyspillet

15. - 17. juni arrangeres det Berbydager på herregården innerst i Iddefjorden. Mange lag og foreninger er involvert. Fra venstre: Sara Johansson og Pernille Jørgensen (begge fra Ida Amatørteater), Jens Bakke fra Idd Bygdeutvikling og Gunn Kullberg, som skal ha utstilling på Berbydagene.

Foto: trine bakke

Ca. to mil sør for Halden by ligger den vakre herregården Berby.

15. - 17. juni arrangeres det Berbydager på herregården innerst i Iddefjorden.

Ida Amatørteater setter opp skuespillet "Karl XIIs siste felttog" av Ivar Kivedahl. 

Det klassiske Berbyspillet har ikke vært oppført siden 1999, og den nye oppsetningen har bl.a. fått ny musikk av Michael Servant. 

- Dette blir friluftsteater i stort format, med et 70-tall skuespillere, musikere, soldater, hester og kanoner, sier historiker Jens Bakke til NRK.

På tunet og i husene blir det utallige aktiviteter.

Berbyelva er rik på laks, og om laksen som serveres under Berbydagene er fra elva eller ei vites ikke, men både laks og rømmegrøt serveres.
- I tillegg blir det musikk, miniopera, historie, kunst, håndverk, husflid, marked og åpen gård med mange dyr, forteller Jens Bakke.

Karl XIIs likferd

Historien om Karl XII og Fredriksten festning er både haldensernes egen lokalhistorie, og samtidig verdenshistorie. Det var i Halden, som tidligere het Fredrikshald, at svenskekongen døde, og lokalbefolkningen ga sine liv og brant sine hus, for å bli kvitt svenskehæren. Også folket på bygdene i Halden fikk merke krigen, og Berbyspillet viser hvordan folk hadde det under harde krigsår.

Foto: Maleri - Maleri av Gustaf Cederström i 1884


Fredag 15. juni
kl. 18.00 Premiere "Karl XIIs siste felttog" 

Lørdag 16. juni
kl. 12.00 Åpning av Berbydagene med ordfører, salutt og ”Mitti Østfoll”.

kl. 12.30 Taterne – et glemt folk! Utstilling og foredrag i Husmorskolen.

Henning Gustavsen, ”En tater forteller sin historie”.

Bjørn Ståhl: ”Utgravningene på Snarsmon”

Bodil Andersson: ”Minoriteter over grensen”.

kl. 13.00 ”Trekkspillkameratene” spiller på tunet

kl. 14.00 Skuespill ”Karl XIIs siste felttog”

kl. 15.00 ”Bæljens Venner”

kl. 15.30 Ruth Golden forteller fra herregårdens historie på Skolekjøkkenet

kl. 17.00 Skuespill ”Karl XIIs siste felttog” 

Søndag 17. juni
kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste

kl. 12.00 Matprat med Kurt Ørås i det gamle skolekjøkkenet

kl. 13.00 Bunadsparade

kl. 13.30 ”Pytt i Panne”

kl. 14.00 Skuespill ”Karl XIIs siste felttog”

kl. 15.00 Mer ”Pytt i Panne”

kl. 15.30 Ruth Golden forteller fra herregårdens historie

kl. 16.00 ”Skiøn Jomfru Halden”. Historisk miniopera med Viseklubben Sørøst og solister.

kl. 17.00 ”Karl XIIs siste felttog” - Siste forestilling!