Karl XIIs grav åpnes igjen

For første gang siden 1917, kan den svenske krigerkongens grav bli åpnet. Målet er å finne ut hvem som drepte ham.

Karl XII
Foto: Arkiv / Scanpix

Den svenske krigerkongen Karl XIIs grav kan igjen bli åpnet.

Han ble drept på Fredriksten festning i Halden i 1718, og det har gjennom årene vært spekulert i om det var nordmenn eller svenskene selv, som drepte ham.

Svenske forskere, bevæpnet med moderne teknikk, er nær en tillatelse til å åpne kongens grav for første gang siden 1917, melder FL-Net.
Les også:
Åpner Karl XIIs grav
Svenskene starter krig for å løse mysterium

Følsom gravåpning

Det er de løse benbitene i kraniet etter en stor kule, en knapp eller et annet fremmedlegeme forskerne tror kan løse gåten.

Forskerteamet fra Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, som har ønsket å åpne graven, søkte i fjor.

Riksmarskalksembetet har mottatt søknaden, og ifølge svenske medier har de allerede godkjent gravåpningen, men helt klart er det foreløpig ikke.

Video nsps_upload_2009_3_17_19_27_33_947.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Riksmarskalksembetet har ikke gitt sin endelige tillatelse ennå. Det er under utredning, sier Jonas Wallin, tilsynsmann i Riddarholmskyrkan, der kongen ligger begravet, til NRK.

Myndighetene er opptatt av at lokk, likklede og liket selv ikke kommer til skade under åpning av graven og undersøkelser.

- Vi må finne ut om det er mulig å løfte lokket uten å ødelegge det. Dersom det er mulig, vil det sannsynligvis bli gitt tillatelse. De ønsker en avklaring så snart som mulig, men det må tas veldig grundige undersøkelser for å sikre de historiske levningene, sier Wallin.

Karl den XII`s likferd. Maleri av Gustaf Cederström i 1884

6 000 svenske soldater var klar til å storme festningen. Kong Karl XII gikk i løpegravene rett under festningen for å inspisere gravearbeidene. Kort etter konstaterte hans offiserer at han var truffet av et skudd som gikk tvers igjennom hodet fra tinning til tinning. Han døde momentant og kongens lik ble brakt tilbake til Sverige.

Foto: Maleri av Gustaf Cederström i 1884

Han understreker at før endelig tillatelse er gitt fra Riksmarskalken kan ingenting skje.

Knappen-teorien skal prøves

Forskerne skal se nærmere på kulens inn- og utgangshull med hjelp av elektronmikroskop.

Spesielt interesserte er forskerne i hva slags materiale kulen var laget av.

- Viser det seg at det er bly kan man legge til side teorien om knappen, sier Bengt Grisell på KTH til Upsala Nya Tidning.

"Knappen" det er snakk om er en jakkeknapp. I følge sagn ble kongen skutt av en jakkeknapp, som ble benyttet som kule.

En DNA- analyse vil en gang for alle kunne slå fast om knappen, som ligger på museum i Sverige, virkelig passerte tvers igjennom kongens kranie, eller om den kan sjekkes ut av saken.

Graven åpnet tidligere

Etter sin brå og brutale død på Fredriksten festning i Halden i 1718, ble kongens lik fraktet hjem til Sverige. Han ble gravlagt i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Allerede i 1746, 28 år etter kongens død, ble de første granskningene av liket gjort. Også den gang var målet å finne ut av Karl XIIs sår, og avklare spørsmålet rundt hvem som drepte ham.

Karl XII sin grav er også åpnet i 1799 og 1859.

Dessuten har kong Gustav III vært og sett på sin helt i en privat visning.

I 1917 fant en ny medisinsk undersøkelse sted. Liket ble den gang fotografert og røntget.

Datasimulerer kraniet

En tredimensjonal rekonstruksjon av kraniet, foretatt med moderne datateknologi, skal også bidra til at gåten løses.

Med en datasimulering vil man forsøke å finne ut av om kulen kom fra venstre eller høyre side, og kanskje derigjennom finne ut om kulen ble skutt fra egne rekker, eller fra festningens murer.

Kvelden da kongen ble skutt, den 11. desember 1718, var det kun 160 meter mellom de svenske frontlinjene og nordmennene.

Fredriksten festning, Halden

Det var verdenshistorie som ble skrevet, da den svenske krigerkongen ble drept ved Fredriksten festnings murer i Halden. Etter krigene i 1660 ble det som nå heter Fredriksten festning bygget ut til et moderne festningsverk etter datidens målestokk. Da kong Karl XII kom hjem til Sverige etter sine mange felttog ute i Europa kom han til et utarmet land. Kongens mange kriger, bl.a. i Østersjøprovinsene, hadde ført til at landet var fattig. Det var pest, hunger og nød. Men kongen ville angripe Danmark og Norge. Han fikk reist en ny hær på 40 000 mann og en ny flåtestyrke skaffet han seg.

Foto: Rainer Prang / NRK

Les også:
Ny Karl XII-bok slakter gamle myter
Bred oppslutning om Karl XII-film