Kan ta tid før alle får flytte hjem

Det kan ta lang tid før alle evakuerte i Gjerdrum får flytte hjem. For de 200 beboerne som bor nær raskanten kan det ta ett til to år før noen av dem kan flytte tilbake. Der må det først gjennomføres sikringstiltak før det er mulig, opplyser NVE.