Kan ta 30 år å fjerne miljøgift fra OSL

Etter at et kreftfremkallende giftstoff ble funnet i grunnvannet ved Oslo Lufthavn, krevde Miljødirektoratet at flyplassen måtte sette i gang en opprydding som ville ta ti år. Nå har direktoratet kommet med enda strengere krav.

SAS-fly tar av fra Gardermoen

FORURENSET: Et kreftfremkallende stoff er spredt med grunnvannet utover et større område ved Oslo Lufthavn. Stoffet stammer fra brannskum som tidligere ble brukt på brannøvingsfeltet til flyplassen.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Grethe Østby Stave
Foto: Dag Aasdalen / NRK

Giftstoffet Pfos har blitt funnet i bakken og i grunnvannet under Oslo Lufthavn (OSL), og stammer fra brannskum som ble brukt fram til 2001 på brannøvingsfeltet til flyplassen.

Derfor krevde Miljødirektoratet tidligere i år at OSL ryddet opp og fjernet giftstoffet.

Det kreftfremkallende stoffet er svært skadelig for miljøet og kan ødelegge forplantningsevnen til organismer. Pfos er heller ikke nedbrytbart.

Nå har direktoratet kommet med enda strengere miljøkrav som gjør oppryddingsjobben mer tidkrevende enn først antatt.

– Hvis vi skal gå ut ifra de kravene Miljødirektoratet setter til oss, kan det ta mellom 20 og 30 år å rense giftstoffet ut av grunnvannet, sier Grethe Østby Stave, avdelingssjef for vann og avløpshåndtering ved OSL.

Ny grense for stoffmengden

Bakgrunnen for de nye kravene er at Miljømyndighetene har satt en ny grense for hva som tolereres av stoffet i vann.

– Vi renser vannet så fort vi kan uten å senke grunnvannsnivået i området. Det er myndigheten som bestemmer hvor mye vi får lov til å senke grunnvannet. Vi ligger på kanten av et ravineområde, og for kraftig senking av nivået vil kunne medføre ras, sier Østby Stave.

Oslo Lufthavn har satt av 100 millioner kroner til rensejobben, og skal blant annet bygge et eget renseanlegg. I tillegg må flyplassen gå forsiktig fram på grunn av de geologiske forholdene i området.

120 000 kubikkmeter med jord må også behandles. Hva slags tiltak er ikke avgjort. Dersom miljømyndighetene krever at jorda kjøres til mottak, kan det bety flere hundre millioner kroner i ekstra kostnader.

– Kan virke negativt over tid

Østby Stave sier det viktigste for OSL nå er å stoppe miljøgiften fra å lekke ut i naturen på utsiden.

– Vi tar på alvor at det er en miljøgift som kan virke negativt på oss over tiden hvis vi får den i oss i store mengder. Derfor er det viktig for oss å stoppe lekkasjen så raskt som mulig, sier Østby Stave.

Saken er til behandling i Miljødirektoratet og direktoratet opplyser at de derfor ikke kan kommentere den.

Kart over Gardermoen og Sogna

BEKKEN SOGNA: Miljøgiften PFOS er påvist i ørret i bekken Sogna ved Oslo lufthavn. Flyplassen ligger øverst til høyre i kartet. Den forurensede bekken Sogna ligger ikke langt unna.

Foto: Skjermdump fra Norconsults rapport