Kan stoppe havneplaner

Kystverket er usikre på hvordan havnekassen i Halden blir brukt. Kan stoppe avtale mellom kommunen og Saugbrugs.

Sauøya, Halden

Kystverket har ikke fått svar på de spørsmål de har stilt til Halden kommune rundt blant annet driftsgrunnlaget for en ny havn. I midten på bildet Saugbrugs havneanlegg på Sauøya. En ny havn skal eventuelt bygges til høyre i bildet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere denne uke kunne Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs presentere enighet om en avtale som legger til rette for byutvikling og bygging av ny offentlig havn på Haldens sjøside.

Saugbrugs skal avstå to områder på Sauøya, på tilsammen 95 mål, og intensjonen er at det der skal bygges en ny havn. Havna kan stå ferdig i 2012, men dersom kommunen ikke innen 2030 får bygget havn skal områdene falle tilbake til Saugbrugs.

Avtalen er foreløpig ikke forelagt Kystverket, men rådmannen i Halden kommune sier til Halden Arbeiderblad at han regner med at Kystverket vil ta godt imot den nye avtalen.

Les også:

Områdene langs Tista i Halden

I avtalen mellom Halden kommune og Saugbrugs heter det blant annet at bedriften får betalt 20 millioner for flere landområder inkludert Tyska og Hollenderen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Har ikke svart på alle spørsmål

- Avtalen som er inngått nå er bare en del av de punktene vi har bedt om avklaring på. Dette må kommunen redegjøre for om de skal få aksept for å gå videre med bruk av havnekassen, sier Kystverkets Roar Johansen til nrk.no.

I mars i år bad Kystverket om at Halden kommune sørget for å få dokumentert hvilke verdier som tilligger havnekapitalen, blant annet eiendomsverdier fra Mølen og den infrastruktur som ble ryddet vekk som en del av nedleggelsen av Mølen som offentlig havn.

Fra Kystverkets side har man ønsket en gjennomgang av dette forholdet for å kunne avgjøre om havnekapitalen her ble skadelidende og skal kompenseres økonomisk.

Les også:

Container

De færreste havner i Norge tjener penger på havnedriften, så sant de ikke har store volumer og nedskrevne anlegg. Blant årsakene er sterk konkurranse fra lastebiltransportene med utenlandske operatører, som med lave lønninger kan presse prisene på sjø- og banetransport.

Foto: Rainer Prang / NRK

For billig for Norske Skog

Halden kommune ønsker å bygge ny havn på Sauøya, og flytte all havneaktivitet fra den offentlige havna på Mølen, der det er planer om å bygge 1 000 nye boliger.

Den nye havna kan komme til å koste rundt 200 millioner kroner, og havneetableringen har skapt sterk lokal debatt.

Kystverket mente at den opprinnelige avtalen mellom Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune i for stor grad favoriserte bedriften.

Saugbrugs skulle i den opprinnelige avtalen dels ha sterk innflytelse på hvordan den nye havna ble bygget og hvordan den ble driftet.

Kystverket var heller ikke fornøyd med hva bedriften skulle betale i leie, og mente avtaleutkastet som forelå i vinter for ny havn ikke ville ivareta havnas interesser.

- Kan si nei til ny havn

Etter den nye avtalen, som ble presentert denne uka, sier Kystverkets Roar Johansen at det ikke er sikkert det blir bygget ny havn i Halden, hvis ikke kommunen svarer på spørsmål Kystverket har stilt.

- Vi kan teoretisk si nei til at havnekassa går inn i prosjektet. Men her er det mange ulike løsninger som må vurderes. Viktig er også å få ordnet opp i tidligere forhold som vi har bedt om redegjørelse for, sier Johansen.

Sjøtransport

Rundt Oslofjorden er det større havnekapasitet enn markedet har behov for. Borg, Moss og Horten havn skal nå inngå samarbeide for å kutte kostnader.

Foto: Rainer Prang / NRK

Spørsmål om inntjening

Et tilbakevendende spørsmål har vært hvordan en ny havn i Halden skal kunne forsvare investeringer opp mot 200 millioner, og tjene inn penger.

Halden kommune selv har pekt på at havna i Halden er unik med tilknytning til jernbane, men denne påstanden har Kystverket forsøkt å dempe.

I brevet fra mars i år skriver Kystverket:

"Det blir imidlertid noe unyansert å påstå at dette er den eneste havna i Østfold som vil få en slik kombinasjon bil, bane, båt da både Borg havn og Moss havn har tilfredsstillende kombinasjonsløsninger. "

- Vi legger stor vekt på at havnekapitalen ivaretas gjennom å ikke eksponere den for en risiko som burde vært kjent i planleggingen av en ny havn, sier Johansen.

Overkapasitet rundt Oslofjorden

NRK er kjent med at det rundt Oslofjorden er overkapasitet i havnene, og det foregår en stor grad av spesialisering, slik at enkelte havner tar hånd om ulike varetyper.

Et nytt havnesamarbeide er i høst foreslått for Moss havn, Borg havn og Horten havn. Samarbeidet etableres både av hensyn til brukerne og for å optimalisere tilbudet innen ulike segmenter av det å drive havn.

Behovet for samarbeide er ifølge havnesjef i Moss, Reidar M. Hansen, stort. Han sier til NRK at målet er at de tre havnene skal gå sammen, slik at man har potensiale til å betjene hele det sentrale Østlandet.

Havnesjefen mener et samarbeid kan gi økonomiske fordeler i og med at de tre havnene for eksempel ikke kjøper det samme utstyret hver for seg, men sørger for å spesialisere seg ytterligere.

Illustrasjonsfoto

En stadig større del av norske havners driftsgrunnlag er basert på utleie av areal og bygg. I 2010 vil havneavgifter utgjøre rundt 39 prosent av de samlede inntekter for Halden havn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mindre penger å tjene på havna

De færreste havner i Norge penger på havnedriften, så sant de ikke har store volumer og nedskrevne anlegg.

Blant årsakene er sterk konkurranse fra lastebiltransportene med utenlandske operatører, som med lave lønninger kan presse prisene på sjø- og banetransport.

Havnene er avhengige av tilleggsinntekter, som for eksempel utleie av arealer og eiendommer utover havneavgifter, for å få hjulene til å gå rundt.

I 2009 hadde Halden havn totalinntekter på 7.7 millioner kroner hvorav havneavgifter utgjorde 42 prosent, og for 2010 er prognosen 8.2 millioner kroner for Halden havn (39 prosent er havneavgifter).

- Driftsgrunnlaget for en ny havn må være så vidt forutsigelig og godt at det sikrer en havn tilstrekkelige inntekter til å finansiere driften og låneforpliktelser, sier Kystverkets Roar Johansen.

Hovedsakelig har Halden havn sine inntekter fra industrihavnen til Norske Skog ( Sauøya), arealutleie til transportselskapet Hangartner ( Mølen ) og utleie av båtplasser til småbåteiere i kommunen.