Kan sprenge Oslofjorden full av gift

Kystverket er i gang med å sprenge 24 grunner i Oslofjorden for å gi plass til cruise- og tankskip. Men sprengningsarbeidet kan forgifte livet i fjorden, viser rapport.

Det neste året skal Kystverket sprenge bort 24 grunner i indre Oslofjord slik at store skip lettere kan seile inn og ut av Oslo. Første sprengning var utenfor Snarøya i Bærum.

Are Hedén

IKKE LENGER TRYGG: Miljøvernsjef Are Hedén hos Fylkesmannen sa ja til spengning, men vet ikke lenger om beslutningen var riktig.

Foto: Fylkesmannen

Arbeidet med skipsleden inn til Oslo har pågått siden oktober 2015 Yrkesfiskere og miljøvernere har vært bekymret for livet i fjorden siden sprengningene. Senest fredag sprengte Kystverket grunner utenfor Bygdøy.

Nå viser det seg at viktig informasjon som Kystverket skulle gitt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus før sprengningstillatelsen ble gitt, aldri ble forelagt Fylkesmannen.

– Informasjonen i den nye rapporten har vi ikke hatt, sier milljøvernsjef hos Fylkesmannen, Are Hedén.

Hedén sier at han ikke lenger føler seg trygg på at de har tatt en riktig beslutning.

Fikk ikke rapporten

Fire måneder før arbeidet startet fikk Kystverket en rapport utarbeidet av Norconsult de selv hadde bestilt, som tok opp flere potensielle alvorlige konsekvenser sprengningene kunne få på miljøet. Rapporten skulle Fylkesmannen ha hatt, men de fikk den aldri fra Kystverket.

Rapporten viser at bunnfallet i indre deler av Oslofjorden, spesielt mellom Nesoddtangen og Oslo havn, er svært forurenset med flere miljøgifter som blant annet bly, kvikksølv og kadmium.

– Vi føler oss ikke trygge på det arbeidet som nå skal i gang, sier Hedén.

Mange av grunnene er allerede sprengt vekk, men det er de mest forurensede grunnene, ifølge rapporten, som gjenstår i sprengningsarbeidet.

– I de grunnene som nå skal tas så er det miljøgifter av en viss mengde som gjør at vi har bedt om nye miljørisikovurderinger basert på begge rapportene, både den vi har fått og den som nå foreligger.

– Sprengningen må stoppe nå

Nikolai K Winge

SPRENGNINGENE MÅ STOPPES: førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås Nikolai K Winge.

Foto: Gisle Bjørneby / NMBU

– Fylkesmannen bør absolutt se på saken umiddelbart og i førstehånd gi den oppsettende virkning ved at det ikke foretas noe sprengning før all informasjon er klarlagt, sier Nikolai K. Winge.

Han er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås, og ekspert på både miljørett og plan- og bygningsloven. Han er krystallklar på at sprengningene må stanses umiddelbart.

Han fastslår at saken kan være enda mer alvorlig dersom noe skulle tyde på at Kystverket med viten og vilje ikke oversendte rapporten fra i fjor sommer til myndighetene.

– Det er meget alvorlig. Da er det miljøkriminalitet som kan føre til fengselsstraff.

Ifølge Winge skal all informasjon som er av interesse for vedtaket legges frem for beslutningstaker. Når det ikke er tilfelle må forvaltningen ta en ny vurdering.

 : Giftig Oslofjord

SKREMT: Ingen vet hvem som har satt opp dette skiltet, men ifølge folk i nærområdet har fiskerne som tidligere fisket fra Ulvøybroen blitt skremt av skiltet.

Kystverket legger seg flat

Kystverket bekrefter overfor NRK at rapporten fra Norconsult aldri ble sendt til Fylkesmannen.

– Vi beklager at denne rapporten ikke ble oversendt når den skulle, sier avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik i Kystverket.

Hun avviser at de unnlot å sende inn rapporten med vilje.

– Kystverket har ikke til hensikt å unnlate å sende inn rapporter. Rapporten fra Norconsult ble lagt ut på våre nettsider i oktober i fjor, noe jeg håper underbygger at vi ikke har til hensikt å holde den tilbake.

Kyrstverket fremdriftskart

Her ser man grunnene som skal eller allerede har vært sprengt.

Foto: Kystverket