Kan redde deg fra kreft

Sykehusdirektør Just Ebbesen håper pilotprosjektet ved Sykehuset Østfold kan føre til nedgang i dødeligheten ved tykk- og endetarmskreft i fylket.

Just Ebbesen

Sykehusdirektør ved Sykehuset Østfold Just Ebbesen har store forventninger til pilotprosjektet på tarmkreft som startes opp til høsten.

Foto: Sykehuset Østfold

Dødeligheten ved denne krefttypen kan gjennom pilotprosjektet få en nedgang på opptil 20 prosent i Østfold.

70.000 østfoldinger i alderen 50 til 74 år får nå tilbud om å å levere inn avføringsprøver som skal undersøkes for tykk- og endetarmskreft.

Kan hindre spredning

I Norge oppdages det på landsbasis cirka 3500 nye tilfeller av tarmkreft årlig, og cirka 1500 dør hvert år.

Sykehuset Østfold skal være med i et nasjonalt pilotprosjekt der alle i alderen 50 til 70 år skal få tilbud om å sjekkes for tykk- og endetarmskreft. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Vestre Viken.

LES OGSÅ:

Avføringsprøver

Sykehusdirektør Just Ebbesen sier til Fredriksstad Blad at østfoldingene nå får muligheten til å oppdage kreften tidlig og dermed hindre spredning.

Østfoldingen får tilbud om å gi en avføringsprøve annethvert år, eller en innvendig undersøkelse av tykktarmen ca. hvert tiende år. Ifølge sykehusdirektøren kan det nye prosjektet redusere dødeligheten på denne typen tarmkreft i Østfold med 15 til 20 prosent.

Store forhåpninger

SØ-direktør Just Ebbesen fikk i går beskjed om at Østfold får screeningprogrammet.

– Det har lenge vært jobbet med en nasjonal screening av kreftformen, siden den er såpass hyppig. Mange har store forhåpninger til det nye programmet, og jeg regner med at det etter hvert blir standard, sier Ebbesen.

Gleden er stor også blant de som er tidligere rammet av denne kreftformen.

– Det er flott at Østfold har fått et slikt pilotprosjekt, sier Villy Tjerbo til Fredrikstad Blad. Tjerbo er fylkesleder for pasientforeningen Norilco (stomiopererte) hvor mange er tarmkreftpasienter.

Unikt internasjonalt

Finn Wilhelm Krohn, avdelingsleder medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, mener tilbudet skiller seg ut langt utenfor Norges grenser.

– Screeningprogrammet er enestående siden det består av to typer undersøkelser. Vi er i ferd med å lage en «smie» for kunnskapsflyt internasjonalt som ingen andre land har, uttaler Krohn til Fredrikstad Blad.

Sykehuset Østfold regner med å starte opp programmet i løpet av høsten.