Hopp til innhold

35 milliarder i minus

Oslopakke 3 sprekker med 35 milliarder kroner. Det kan koste bilistene i Oslo og Akershus dyrt.

Automatisk bomstasjon

Flere og dyrere bommer i Oslo og Akershus kan bli redningen for Oslopakke 3. Det vil bli dyrt for bilistene.

Foto: Morten Brun / SCANPIX

Det har lenge vært klart at alle vei- og kollektivprosjektene i Oslopakke 3 blir mye dyrere enn først antatt. Nå er tallet kommet på bordet, og det er ikke småtterier: 35 milliarder kroner.

Torsdag la Oslopakke 3-sekretariatet i Statens Vegvesen fram to rapporter som skal gi Oslo- og Akershus-politikerne et faglig grunnlag for å redde pakken ut av pengekrisen.

Les rapportene her: Utredning om Oslopakke 3

Her går det fram at prisen på de tiltakene som politikerne ble enige om i det store Oslopakke 3-forliket fra 2006, har økt fra 65 til 100 milliarder 2011-kroner. Og sprekken kan bli enda større, for kostnadsanslagene for mange av prosjektene er fortsatt usikre.

Dermed står politikerne i realiteten overfor to valg. Enten må de kutte ut noen av prosjektene, eller så må de skaffe mer penger.

Hovedinntektskilden i Oslopakke 3 er bompenger, og i rapporten om det finansielle grunnlaget for Oslopakke 3 skisserer fagfolkene flere alternative måter å kreve inn mer penger fra bilistene på:

  • Heve takstene

Løsningen innebærer at takstene heves i dagens Oslo-bomring og i bommene på grensen mellom Oslo og Bærum. Som regneeksempler er det beregnet hvor mye inntektene øker hvis prisen pr. passering skrus opp til henholdsvis 48 og 90 kroner i Oslo og halvparten i ”bærumsringen”.

  • Nye bommer på bygrensen

Dette betyr at det i tillegg til dagens bomstasjoner blir satt opp bommer på grensen mellom Oslo og Akershus i nordøst og i sør. Det kan også bli aktuelt med bommer på fylkesgrensa mellom Buskerud og Akershus.

  • Ring 2 og tettsteder

Her er det satt opp en ekstra bomring langs Ring 2 i Oslo og rundt tettstedene i Akershus. Det er lagt ringer rundt Asker sentrum, Sandvika, Ski, Kolbotn, Lørenskog, Lillestrøm og Jessheim.

  • Regionsnitt Akershus

Dette innebærer at hver av de tre regionene i Akershus, Romerike, Follo og Asker og Bærum, deles i to deler. De som kjører fra ytterkantene av fylket, må dermed passere en ekstra bom.

  • Prosjektfinansiering

Her er prinsippet ekstra bommer på de dyreste enkeltprosjektene, slik vi kjenner fra nye E6 nord for Gardermoen. Ny E18 gjennom Asker og Bærum kan for eksempel finansieres med egne bommer på E18.

  • Alternative takstregimer

Her skisserer rapporten den omstridte rushtidsavgiften, et prinsipp som Oslo- og Akershus-politikerne foreløpig har vendt tommelen ned for.

Roper på staten

De politiske representantene i styringsgruppa for Oslopakke 3 vil ikke si om det er mest aktuelt å kutte ut prosjekter eller kreve inn mer bompenger.

Saken fortsetter under bildet.

Ola Elvestuen (V)

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Foto: Jørgen Eide / NRK

– Rapportene gir et godt grunnlag for å vurdere løsninger for vei- og kollektivutbygging i hovedstadsområdet. Det er nå den politiske prosessen starter med å vurdere finansieringsløsninger og prioritering av prosjektene, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Elvestuen og fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad (H), er imidlertid enige om én ting. Staten må kraftigere på banen.

– Rapportene viser at behovet er mye større enn det Oslopakke 3 kan løse. Med de utfordringene vi står overfor, må staten bidra sterkere for å få finansiert nødvendige samferdselsinvesteringer i hovedstadsregionen, sier Jegstad.