Kan få fengselsprest

En fengselsprest i full stilling kan bli en realitet neste år.

Illustrasjonsfoto celle
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

I statsbudsjettet er det foreslått 600.000 kroner på landsbasis til fengselsprest-stillingen.

- Økt behov

– I forbindelse med statsbudsjettet har vi signalisert økt behov innen fengselsprest-tjenesten i Borg Bispedømme, sier stiftsleder Per Johan Bjerke i Borg Bispedømme til Smaalenes Avis.

Bjerke poengterer at pengene som er foreslått i statsbudsjettet, og som tilsvarer utgifter til ett årsverk, er fra 1. juli 2007.

Også Bjørgvin Bispedømme har bedt om penger til et slikt årsverk. På årsbasis kan det dermed bli 1,2 millioner kroner , som igjen utgjør to årsverk. Slik kan begge bispedømmene få tildelt en fengselsprest, skriver avisen.