Kan bygge ambassade på Huseby

Den amerikanske ambassade kan bygges på Huseby.

- Vi er svært overrasket, sier Margrethe Geelmuyden.

 

Husebyskogen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Vedtaket om å bygge ny ambassade i Husebyskogen er gyldig. Saksøkerne tapte på alle punkter og må betale sakskostnader til både kommune og stat.

Svært overrasket

Margrethe Geelmuyden
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

- Vi er svært overrasket, sier aksjonsleder i «Aksjon Vern Husebyskogen», Margrethe Geelmuyden.

Flere organisasjoner ville oppheve bystyrets vedtak om å legge den amerikanske ambassaden til deres nærmiljø. «Aksjon Vern Husebyskogen» og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus var blant saksøkerne som stevnet Staten og Oslo kommune for å få kjent vedtaket ugyldig.

- Vi er sikre på at Bystyret er blitt villedet i denne saken og at vanlige saksbehandlingsregler, som gjelder når man går løs på miljøet, ikke er overholdt.

Nå vil aksjonsgruppen lese dommen i fred og ro å se om det finnes grunnlag for å anke.

- Heldigvis lovte et flertall i bystyret før valget at det ikke det skal gis byggetillatelse før det foreligger en rettskraftig dom i denne saken. Vi har ikke gitt opp, sier Margrethe Geelmuyden.

Konsekvensutredning var tilstrekkelig

Saksøkerne mente, blant annet, at det ikke var foretatt tilstrekkelige konsekvensutredninger for sikkerhet og miljø, og at vedtaket i bystyret var fattet på feilaktig grunnlag.

Oslo tingrett har i dag kommet til den motsatte konklusjon. Retten kan ikke se at vedtaket er basert på feil eller mangelfulle opplysningar. I dommen heter det blant annet:

«Ein siste lakmustest kan vera at ingen av dei som røysta for reguleringa i ettertid har stått fram og sagt at dei gjorde dette på grunn av urette/mangelfulle opplysningar, heller ikkje nokon av dei tre som tok den tunge avgjerda om å røyste mot sine eige partigrupper.»

Saksøkerne har tapt saken fullstendig, og må betale 141.492 kroner  i sakskostnader til staten og kr 103.572 til Oslo kommune.