Kan bli vanskeligere å bli innlagt

Sommerens kjempesprekk i budsjettet ved Ahus fører til at det kan bli aktuelt å heve terskelen for inntak ved sykehuset.

Sykehus (Illustrasjonsfoto)

Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.no

I juli mer enn doblet underskuddet ved Ahus seg, til totalt 67 millioner hittil i år. For høyt belegg ved sengepostene og høye kostnader til vikarbemanning skal være to av hovedproblemene, derfor kan det i følge styreleder Peder Olsen nå bli aktuelt å heve terskelen for inntak ved sykehuset.

Nye Ahus

Ahus

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Et av hovedproblemene er at belegget i sengepostene våre er noe større enn sengepostene egentlig er bemannet for, og det fører til at det må leies inn for mye vikarer. Sykehusledelsen arbeider med gode tiltak for å få ned presset på sengepostene, og for å bedre pasientstrømmen gjennom sykehuset. Inntil de tiltakene virker, og i tillegg til dem, kan det hende at vi må heve terskelen for innleggelse ved sykehuset litt, sier Olsen.

Hva synes du? Si din mening på slutten av artikkelen!

– Kom som en overraskelse

Peder Olsen

Styreleder Peder Olsen.

Foto: Torvild Sveen / NRK

Olsen innrømmer at kjempesmellen som kom i forbindelse med årets ferieavvikling kom som en overraskelse på styret i Ahus.

– Vi skal erkjenne at det store underskuddet i juli kom overraskende på oss. Vi har jo fra før hatt et problem fra resten av året, og vi arbeidet allerede med å justere kursen noe. Men juli måned ble betydelig verre enn vi hadde forventet, sier Olsen.

– Ikke dramatiske konsekvenser

Nå kan det altså bli vanskeligere for pasienter å bli innlagt på sykehuset, og de kan bil raskere utskrevet. Likevel mener Olsen at konsekvensene for pasientene ikke vil bli dramatiske.

– Ahus er et stort sykehus, med et samlet driftsbudsjett på over fire milliarder i året. Den kursjusteringen som skal til er derfor forholdsvis beskjeden, og virkningene for pasientene blir nok milde. Men jeg kan ikke utelukke at vi altså må heve terskelen litt, sier Olsen.

– Kronikere kan bli skadelidende

Fylkeslege Petter Schou er derimot bekymret for hvordan kronikere vil påvirkes dersom det blir vanskeligere å bli innlagt.

Fylkeslege Petter Schou

Petter Schou

– Sykehuskøene vil nødvendigvis bli lengre hvis det blir vanskeligere å komme inn, og det er de pasientene som kan vente uten at det går ut over liv og helse som da må lide. Faren ved dette er at kronikere og de myke tilstandende nok en gang taper, mens blålys-pasientene prioriteres, sier Schou.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus , eller følg Østlandssendingen på Twitter .