Kan bli uten vann i over ett år

Et forurensningsuhell eller sabotasje mot Maridalsvannet kan ødelegge drikkevannet til Oslos befolkning i over ett år, ifølge en rapport.

Maridalsvannet

Maridalsvannet er Oslos eneste vannkilde. Reservevannene vil bare kunne gi en liten del av byen vann i noen timer.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Som NRK Østlandssendingen fortalte i dag, finnes det i dag ingen reservevannskilde for folk i hovedstaden.

Skulle Maridalsvannet bli satt ut av spill, ville Oslo være uten rent drikkevann i løpet av få timer.

Finnes ingen alternativ

Peter N. Myhre

Peter N. Myhre

Foto: Fremskrittspartiet

Ytters i Maridalen ligger vannkilden som sørger for rent drikkevann til hele Oslos befolkning. Parasittalarmen i forrige uke viser hvor sårbart systemet er.

For skulle ulykken være ute, fins det ikke noe alternativ.

Men ansvarlig byråd, Peter N. Myhre mener drikkevannskilden er trygg.

- Maridalsvannet er et veldig trygt og sikkert vannsforsyningssystem. Vi har aldri vært i nærheten av å oppleve at vannforsyningen fra Maridalsvannet har vært truet, sier Myhre.

Uhell og naturlige hendelser kan gjøre vannet uegnet som råvann i inntil 2 måneder, mens resultatet av sabotasje i verste fall kan gjøre vannet uegnet i over ett år.

Aquateams rapport om vannsituasjonen i Oslo

Nytt renseanlegg hjelper ikke

En rapport fra Aquateam fra 2004 konkluderer med at det er fullt mulig at Maridalsvannet blir uegnet som drikkevann - i verste fall i over et år.

En ulykke der en tankbil eller et tog på Gjøvikbanen, som suser rett forbi Oslos eneste drikkevannskilde, skulle slippe ut bensin eller andre gifter, ville det forurense råvannet i to måneder.

 

Fare: Etsende

Giftstoffer i Maridalsvannet kan gjøre det ubrukelig i over ett år.

Foto: Statens forurensingstilsyn

Det nye Oset renseanlegg vil ikke kunne rense vannet.

Terror-frykt

I følge rapporten kan sabotasje i verste fall forurense drikkevannet i over ett år.

Hvis terrorister slipper ut svært giftige stoffer i Maridalsvannet, ville hele Oslos befolkning være uten drikkevann i løpet av få timer, og per dags dato finnes det ingen alternative vannkilder for folk i hovedstaden.

Dersom det slippes ut et svært giftig og persistent toksin, eller annet svært giftig stoff, kan Maridalsvannet være uegnet som råvann for drikkevann produsert ved det nye Oset vannrenseanlegg i ett år eller mer.

Aquateams rapport om vannsituasjonen i Oslo

- Vår største frykt

- Hva skjer hvis noen bestemmer seg for å forurense Maridalsvannet?

- Det er en situasjon som vi frykter mer enn noe annet, men det skal veldig mye til. Maridalsvannet er så stort at det må kolossale menger med forurensende materiale til, sier byråden.

- Jeg har vanskelig for å forestille meg at noe slikt skal kunne gjennomføres, men vi må planlegge også for det utenkelige. Det er derfor vi vil ha en ny vannkilde nå, sier Myhre.

Lett siden 1995

Men politikerne har brukt lang tid på å tørre å tenke på det utenkelige. Helt siden tørkesommeren 1995 har det vært lett etter en alternativ vannkilde med kapasitet til å forsyne hele byen.

Etter mange utredninger vedtok bystyret først i 2005 at alternativet skal være Langlivassdraget i Sørkedalen. Og som bakgrunn for bystyret, lå rapporten fra Aquateam.

Den alternative vannkilden vil tidligst være klar i 2013.