Hopp til innhold

Kan bli turistattraksjon under vann

Den norske rustholken MS Hamen, som ligger i svensk farvann, kan ende som dykkerobjekt på havets bunn.

Den gamle, norske frakteskuta MS Hamen, som i Norge er betraktet som kulturskatt og er vernet, skulle ha vært flyttet fra sin nåværende ankringsplass på Hälle - på svensk side av Iddefjorden, innen 1. juli i år.

På grunn av en konflikt mellom Stiftelsen MS Hamen, som eier båten, og riksantikvaren om bruk av bevilgede oppussingsmidler, maktet ikke eierne å flytte båten til avtalt frist.

Strømstad kommune har forlenget fristen, men kommunen vil i et møte den 9. september gi en endelig beskjed om hva de ønsker skal skje med skipet, som på svensk side er ansett for å være forurensning og ikke en kulturskatt.

Les mer:

Dykker

Strømstad kommune ser på vraket av MS Hamen som en mulig turistattraksjon under vann. Primært vil kommunen ha skipet vekk fra svensk farvann.

Foto: NRK

Kan bli dykkerobjekt

Et et av flere forslag det har vært snakket om er å rense skipet fullstendig innvendig, fjerne motor og senke skipet som et turist- og dykkerobjekt i Strømstads skjærgård.

- Det har løselig vært snakket om å sanere skipet innvendig, og senke det som et "Donald Duck-vrak", som legges pent på bunnen. Dit kan dykkere komme for å se skipet under vann, sier Michael Olsson i Miljø- och byggforvaltningen i Strømstads kommune.

Han har selv både snakket med ansvarlige for den marine nasjonalparken og representanter for forskningsmiljøet på Saltø, uten at det formelt sett er gjort noen avtaler.

- Det er en tung byråkratisk prosess å få gjennomført en slik plassering av et vrak på havets bunn. Mange myndigheter - Naturvårdsvärket inklusive, må uttale seg. Men hvis alle vil får vi det til, sier Olsson.

Les også:

M/S Hamen

MS Hamen ligger på overtid i Iddefjorden. Eierne kan, etter kommende møte i Strømstad kommunes miljønemd, ende opp med bøter på titusener av kroner om ikke skipet fjernes.

Foto: Privat

Kan bli liggende ut i 2012

Primært er det å få fjernet MS Hamen det som står på Strømstad kommunes agenda.

Dersom de norske eierne ikke makter å få fjernet skipet innen neste frist Strømstad kommune setter vil kommunen trolig vedta å bøtelegge eierne.

- Det kan bli aktuelt å bøtelegge de norske eierne med flere tusen kroner per måned. I ytterste konsekvens kan skipet etter svenske lover bli fjernet på eiers regning. Dersom eier ikke kan betale bøter beslaglegges båten og den blir hugd opp for å dekke kommunens kostnader, sier fungerende forvaltningssjef Michael Olsson til nrk.no.

Båten er på ingen måte Strømstad kommunes ansvar, understreker Olsson, men det er kommunens rett og plikt å rydde opp i et forhold som et uønsket skip representerer.

- Hvis vi bestemmer oss for å hugge opp eller fjerne skipet, har de norske eierne ankemuligheter, sier Olsson til nrk.no.

En ankeprosess i Sverige kan ta opp mot 12 måneder, og det kan bety at MS Hamen blir liggende på svensk side av Iddefjorden helt fram til 2012.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.