Hopp til innhold

Skjerper kravene til god luft

Miljødirektoratet vil ha strengere grenser for utslipp av helseskadelig svevestøv.

kryss

Rundkjøringen ved ST Croix i Fredrikstad er sterkt trafikkert, her måler kommunen svevestøv.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er av hensyn til oss alle. Man skal ikke glemme at en del mennesker får kroniske plager og må leve med det helt livet, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Hun forklarer at ny forskning viser at svevestøv blant annet fra piggdekk og vedovner er mer helseskadelig enn det myndighetene tok utgangspunkt i da dagens regler ble laget.

– Det er mange dette gjelder. Det er viktig å unngå at folk blir syke.

Miljødirektoratet ønsker å endre reglene fra 1. januar 2016.

Grenseverdiene for de minste svevestøvpartiklene PM 2,5, som er de mest helseskadelige, endres fra 25 til 15 mikrogram per kubikkmeter luft.

For de litt større partiklene er de nye grensene foreslått til 25 i stedet for et gjennomsnitt i løpet av året på 40 mikrogram per kubikkmeter luft.

Det får konsekvenser for blant annet Oslo, Trondheim og Fredrikstad som allerede i dag sliter med å oppfylle kravene til god luft i byen.

Større fare for overskridelser

– Sjansen for å få overskridelser blir jo selvfølgelig større, mener overingeniør Reidun Ottosen i Fredrikstad kommune

– Fra 2007 til 2014 har vi tre år hvor vi har brutt grenseverdien, opplyser hun.

Kommuner som bryter grenseverdiene blir pålagt å lage en tiltaksplan, sier Sorteberg i Miljødirektoratet. Slike tiltak kan være begrensninger i bruk av piggdekk eller vedfyring med gamle ovner.

.

St Croix krysset målestasjon

overingeniør Reidun Ottesen i Fredrikstad kommune ved målestasjonen i St. Croix-krysset.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Egen tiltaksplan

I vinter fikk Fredrikstad en tiltaksplan som blant annet foreslår mer gatefeiing og salting med magnesiumklorid for å binde støvet. Men med skjerpede krav er det ikke sikkert dette er nok.

– Alle tiltak som gjør at vi får redusert trafikk er jo positivt for svevestøv. Og så har vi jo tiltak som gjør noe med kilden, først og fremst færre piggdekk. Det kan være piggdekkgebyr, tilskuddsordninger hvor folk får pant for å bytte inn gamle piggdekk.

– Det er sånne ting vi ser på når vi går gjennom en tiltaksutredning, sier Ottosen.

Syklisten Kai Hansens tips er å legge forholdene bedre til rette, slik at flere velger sykkelen.

kai hansen

– I rushtrafikken er lufta ille i sentrum, mener Kai Hansen som alltid sykler.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er deilig å ta sykkelen og kjøre ut. Fri og frank og du kan sette deg ned, eller kjøre videre. Du kommer frem på en annen måte, du slipper å lete etter parkeringsplasser, sierhan med et smil.

– Og er det kø kan du bare kjøre fordi, ler Kai Hansen, en ivrig syklist i Fredrikstad,