Hopp til innhold

Kan bli rushtidsavgift på all kollektivtrafikk i Oslo-området

Hvis det blir dyrere å kjøre bil i rushen, ønsker kollektivselskapet Ruter å vurdere billettpriser som varierer ut fra når på døgnet folk reiser.

Trafikk i Oslo

Hvis det blir dyrere å kjøre bil i rushen, ønsker kollektivselskapet Ruter å vurdere billettpriser som varierer utfra når på døgnet folk reiser.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det betyr altså at det kan bli rushtidsavgift på all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Begrunnelsen er at det vil skaffe mer penger til kollektivtrafikken og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtrafikken.

Det er Ruters styre som mener at såkalt tidsdifferensierte kollektivtrafikkpriser bør vurderes som et ledd i en økning i billettprisene sett under ett.

– Jeg syns forslaget er helt vanvittig, man ønsker jo at folk skal la bilen stå, sier kollektivreisende Turid Bergly Østre til NRK.

Hva syns du om rushtidsavgift på kollektivtrafikken? Diskuter nederst i artikkelen.

Kan skremme folk til å velge bilen

Turid Bergly Østre

Kollektivreisende Turid Bergly Østre er redd en rushtidsavgift vil føre til at flere velger bilen.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Utspillet er en del av Ruters innspill til Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan. Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssens begrunnelse er å utnytte kapasiteten best mulig.

– Veldig mange vil reise i rushtiden, og det styrer behovet for hvor mye kapasitet vi må ha. Det gjør at vi har masse kapasitet resten av døgnet som er lite utnyttet. Nå må vi gjøre det attraktivt å reise også på disse tidene, sier Reitan til NRK.

– Men folk begynner jo gjerne på jobb og skole om morgen og slutter på ettermiddagen?

– Vi må fortsette å opprettholde et godt tilbud da, men det hadde hjulpet veldig mye hvis vi hadde klart å flytte på noen reisende som egentlig ikke har behov for å reise på disse tidspunktene.

– Vil ikke en rushtidsavgift på kollektivtrafikken skremme folk til å bruke bilen?

– Du kan se for deg at det kan bli rimeligere å reise på de tidspunktene det ikke er dyrest for oss å frakte kundene våre. La meg understreke at dette ikke må gjøres slik at det blir konkurransevridende i forhold til å velge bilen, sier Reitan.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssens begrunnelse er å utnytte kapasiteten best mulig.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Blir dyrere å ta kollektivt

Men selv om tidsdifferienserte priser i teorien kan bety at billettene totalt sett blir billigere, er det ingenting som tyder på dette i dokumentene fra Ruter, snarere tvert imot.

Styret sier helt klart at dersom det blir dyrere å kjøre bil og pengene går til å styre kollektivtrafikken, ligger det til rette for det de kaller tilpasset prisøkning også på buss, trikk og bane.

Maite Tannum

Maite Tannum mener en rushtidsavgift i kollektivtrafikken er urettferdig.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Og i dokumentet ved navn "Innspill til nasjonal kollektivtrafikkpolitikk" er ett grep: «årlig realøkning av billettprisene, begrunnet med at prisøkning har mindre negativ virkning på bruken av kollektivtrafikken enn kapasitets- og kvalitetssvikt».

For Ruter trenger mer penger, rett og slett fordi nye passasjerer koster mer enn de smaker sett fra et rent bedriftsøkonomisk synspunkt.

– For å si det enkelt: hver nye reisende koster oss ti ekstra kroner. Så billettinntektene dekker jevnt over bare halvparten av de kostnadene vi har ved å frakte nye passasjerer. Derfor er vi avhengig av at tilskuddene går opp, avslutter Reitan.

Flere folk NRK snakker med i Oslo sentrum raser over innspillet.

– Det er mange som bruker kollektivtrafikk på disse tidspunktene, dette er rett og slett urettferdig, sier Maite Tannum.