Hopp til innhold

Kan bli prishopp i bomringen i Oslo

For å skaffe penger til det kostbare samferdselsprosjektet Oslopakke 3, kan det neste år bli 20 prosent dyrere å kjøre bil gjennom bomringen i Oslo.

Bomstasjon i Oslo

Å kjøre bil gjennom bomringen i Oslo kan bli 20 prosent dyrere neste år.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Et forslag om å sette opp takstene og samtidig redusere dagens rabattordninger vurderes nå av forhandlingsutvalget for Oslopakke 3.

Forslaget går ut på sette opp prisen per passering fra 27 til til rundt 30 kroner og samtidig halvere brikkerabatten. Dette vil gi 4 milliarder kroner i ekstra inntekter.

Fylkesordfører i Akershus, Høyres Nils Aage Jegstad bekrefter at politikerne vurderer en prisøkning.

– Denne prisøkningen er relativt beskjeden når du ser på alt vi får til, sier Jegstad til NRK.

Vil halvere rabattordning

Det koster 27 kroner å passere gjennom Oslos bomring i dag.

Men i realiteten betaler bilister med bombrikke bare drøyt 21 kroner. Grunnen er den såkalte brikkerabatten på 20 prosent.

Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad bekrefter at politikerne vurderer en prisøkning.

Foto: Akershus fylkeskommune

På politikernes bord ligger nå forslaget om å halvere denne rabatten og samtidig øke grunnprisen til rundt 30 kr. Dermed kan bomringens inntekter økes med 20 prosent. Dette igjen betyr fire milliarder kroner ekstra til samferdselsprosjekter de neste 20 årene.

Etter det NRK erfarer er det realistisk at det såkalte forhandlingsutvalget blir enige om en slik økning. Jegstad vil ikke avsløre mer enn at dialogen er god.

– Vi nærmer oss en avklaring i forhandlingene. Vi jobber på to plan. Det ene er de konkrete tingene som går på takster og prosjekter. I tillegg jobber vi med en politisk avtale som skal videreføre samarbeide mellom de partiene som står bak Oslopakke 3.

I forhandlingsutvalget for Oslopakke tre som møtes onsdag kveld, sitter politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre i Oslo og Akershus.

Få er lystne på å snakke åpent i det forhandlingene nærmer seg målstreken. I fjor ble det fokusert på at det ikke var nok penger til å finansiere store kollektiv og -veiprosjekter. Beregninger tydet på at Oslopakke 3 var 35 milliarder kroner i manko.

– Gir rom for kollektivsatsing

Nå ligger det an til at store kostbare veiprosjekter som E18 i vestkorridoren og ny Manglerudtunnell delvis løftes ut av samferdselspakka og finansieres med bompenger når strekningene er utbygd.

Jegstad mener det gir rom for kollektivsatsing.

– Vi har veldig mange store baneprosjekter i Akershus, som Fornebubanen og t-bane til Ahus. I Oslo er det et etterslep på vedlikehold som skal tas hånd om og Lørenbanen skal bygges ut.

– I det hele tatt er det mange store kollektivprosjekter som får pengene, avslutter Jegstad.