Kan bli park i Bjørvika

Byrådet vil ha parklandskap i Bjørvika. Men lokalpolitikere i Gamle Oslo er kritiske.

Operaen i Bjørvika reiser seg

Den nye operaen kan bli omringet av et parklandskap, dersom byrådet får det som de vil.

Foto: Hans H. Bjørstad

 

Lokalpolitikerne i Gamle Oslo ønsker heller å bevare kulturminner fra verfts- og sjøfartshistorien, skriver Aften.

- Funksjonalitet fremfor bevaring

Byrådet vil at Akerselvas utløp i Bjørvika skal bli et parklandskap med trær og terrasser ned mot vannet.

Funksjonalitet og vakre omgivelser for den nye operaen er målet.

- Vi håper at flertallet i bystyret vil konkludere som oss, og prioritere tilgjengelighet og funksjonalitet fremfor bevaring av gamle kaikanter. Noe av kaikanten blir for øvrig beholdt, sier Merete Agerbak-Jensen (H), byråd for byutvikling.

Stor motstand

Det er ikke bare lokalpolitikerne i Gamle Oslo som er kritiske til byrådets planer.

Byantikvaren er sterkt i mot planen, og har utarbeidet et eget alternativ forslag.

Andre krititere er er Forbundet Kysten, Oslo Elveforum, Fortidsminneforeningen og Grønland beboerforening.

Motstanderne mener at det er galt å fjerne minnene om industri og havnevirksomhet fra Bjørvika.

Kan bli avgjort før ferien

Saken skal nå behandles i byutviklingskomiteen, før den skal avgjøres i bystyret. Saken kan bli behandlet før sommerferien.