Hopp til innhold

Kan bli ny sprekk for nytt Oslo-vann

Oslos nye vannforsyning kan bli enda dyrere enn det vedtatte budsjettet på nær 27 milliarder kroner.

Årsaken er en ekstraordinær lønns- og prisvekst på 16,24 prosent i løpet av ett år.

I sin kvartalsrapport til byrådsavdeling for miljø og samferdsel ber Vann- og avløpsetaten (VAV) om mer penger for å unngå å tære på reservene. En buffer på 3,65 milliarder kroner til uforutsette hendelser er en del av totalkostnaden på 27 milliarder kroner.

- VAV mener at avsetningen for usikkerhet ikke er beregnet til å dekke opp for utviklingen i lønns- og prisstigning, skriver etaten i kvartalsrapporten.

Om dette betyr at totalbudsjettet ryker, er avhengig av hvor mye av den ordinære reserven som også må brukes.

- Det er det for tidlig å si noe om. Det meste av byggingen gjenstår, og det er ingen gitt å spå om prisutviklingen fremover til 2028. Pr. nå har ikke totalkostnaden inkludert påløpt lønns- og prisstigning oversteget kostnadsrammen, skriver etatsdirektør Anna Maria Aursund i en e-post til NRK.

Hvor mye mer penger etaten trenger vil avhenge av faktisk prisutvikling frem mot revidert Oslo-budsjett til våren.

Anleggsarbeidere ved tunnelinnslag på prosjektet Ny Vannforsyning i Oslo
Foto: Javad Parsa / NTB