Kan bli mer togtrafikk på Østre linje

Jernbaneverket vurderer å ruste opp Østre linje for godstrafikk.

Godstog

Illustrasjon: Det vurderes nå om Østre linje skal rustes opp for godstog i nær fremtid.

Foto: NRK

Grunnen er at dette kan fremskynde prosessen med bygging av nytt dobbeltspor på Vestre linje.

Kan bli billigere og kortere

Under gårsdagens møte i Jernbaneforum Øst ble det spekulert i om Østre linje, som nå går mellom Ski og Mysen, kan tas i bruk helt frem til Sarpsborg for å avlaste byggingen av dobbeltspor på vestre linje.

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør for InterCity i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen, sier det kan vise seg å være lurt å ruste opp Østre linje før Vestre linje.

Foto: Jernbaneverket

– Hvis vi først skal ruste opp Østre linje burde vi kanskje gjøre det før vi begynner byggingen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Da kan vi få en byggeperiode som både er billigere og kortere, sier Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for InterCity.

Tanken er å få godstrafikken fra både inn- og utland over på Østre linje mens byggingen på Vestre linje pågår, slik at det blir mulig å stenge toglinja i nedre Glomma oftere og i lengre perioder.

– Hvis det skal kjøres flere godstog over Østre linje, må vi gjøre noe med banelegemet og lage lenger og flere møteplassmuligheter for godstogene, sier hun.

Håper på kortere reisetid

Erik Unaas

Leder av Indre Østfold regionråd og ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, håper at Østre linje blir rustet opp.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Ordfører i Eidsberg og leder av Indre Østfold regionråd, Erik Unaas, håper det blir noe av de nye planene.

– Hvis vi får denne utbyggingen, betyr det at vi kan få forbedret reisetiden betydelig. Kanskje vil det ta en drøy halvtime fra Mysen til Oslo. Vi vil også få mulighet til å kjøre halvtimesavganger, slik målsettingen har vært lenge.

Unaas håper at Mysen i fremtiden ikke vil være en endestasjon.

– Personlig har jeg en målsetting om at vi både må kjøre flere tog til Rakkestad og Sarpsborg. Det er allerede investert over en milliard kroner og det er ille at det ikke går tog helt ned til Sarpsborg, sier han.