- Dette handler om mer enn penger

Det kan bli kutt i driften av krisesentre i Østfold. – Vi trenger et desentralisert tilbud, sier May Hansen (SV).

May Hansen

May Hansen (SV)

Foto: Marius Engebretsen / NRK

Hele krisesenterdriften i Østfold skal gjennomgås, noe som kan føre til at det blir færre krisesentere i fylket.

En gruppe nedsatt av vertskommunene for krisesentrene skal vurdere om de har råd til å drive som de gjør i dag. Sentrene koster kommunene langt mer enn før.

– Trenger et desentralisert tilbud

SVs listetopp i Østfold foran høstens valg, May Hansen, mener imidlertid krisesentrene må bestå.

– Vi trenger et desentralisert krisesentertilbud. Det er det som er suksessfaktoren, sier Hansen.

Hun mener det er langt mer enn penger som står på spill i saken, og at det handler om å bekjempe vold og gi omsorg til barn som er blitt utsatt for det.

– Det har blitt mindre penger å bruke på dette i kommunene. Bør det settes av mer?

– Dette må prioriteres. Jeg mener at kommunene bruker altfor lite penger i det forebyggende arbeidet på dette området, svarer hun.

– Det gir helsesvikt over tid for barna, og ikke minst både kvinner og menn som er utsatt for vold, fortsetter Hansen.

Skal vurdere helheten

Styrelederen ved krisesenteret i Moss, Terje Hermansen, forteller at senteret til en hver tid fullt belegg.

– Vi har hatt en økning i tilgangen på kriserammede kvinner og deres barn, så her er det fullt press, sier Hermansen.

Det er fem krisesentre i Østfold, flere enn i de fleste andre fylker, men nå skal helheten gjennomgås.

Etter at den nye krisesenterloven kom i 2010 har Østfoldkommunene fått mindre penger å drive krisesentre for.

Derfor kan det bli kutt, sier mosserådmann Bente Hedum, som leder arbeidet på vegne av alle krisesenterkommunene.

– Vi har en lovpålagt oppgave i forhold til å ta imot kvinner som blir utsatt for vold. Det må vi sørge for å opprettholde, så får vi se på om det betyr at vi må opprettholde fem krisesentre, eller om det kan driftes på annen måte, sier hun.

– Trenger alle fem

Neste år skal hele den nye krisesenterloven evalueres. Styret for det interkommunale krisesenteret i Moss hadde ønsket at en eventuell kuttprosess kunne ventet til da.

Terje Hermansen mener man trenger alle de fem krisesentrene.

– I Østfold er det fullt kjør på alle de fem krisesentrene hele tiden, sier han.

Krisesentrene i Østfold ligger i Sarpsborg, Mysen, Moss, Halden og Fredrikstad.