Kan avgjøre fremtiden til norske havner

DRAMMEN (NRK): Rettssaken mellom det danske spedisjonsselskapet Holship og Norsk Transportarbeiderforbund starter i Høyesterett i dag.

Holship har lokaler i Drammen havn

STRID: Striden om havnearbeiderne i Drammen har pågått i tre år nå. Nå skal landets høyeste domstol prøve om EØS-avtalen må vike for Grunnloven.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Høyesterett skal avgjøre om havnearbeidernes boikott av Holship i Drammen havn er ulovlig.

LO og NTF har krevd at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere. Denne gir nemlig fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere, mens Holship ønsker å bruke egne ansatte til dette arbeidet.

Så langt har Holship tapt saken i tingretten og i lagmannsretten, men de fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.

Vil være avgjørende for havnearbeidere i hele Norge

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning representerer Holship i havnestriden i Drammen. Han er optimistisk med hensyn til sakens utfall.

Foto: Kvale advokatforma

Dommen i Høyesterett vil ha ringvirkninger på andre havner i Norge, som drives etter det samme lovverket som nå diskuteres.

– Dersom fortrinnsretten ryker i Drammen vil den også ryke i alle andre havner, sier Nicolay Skarning, advokaten som representerer Holship.

Han forteller at de vil legge vekt på EFTA-domstolens avgjørelse i rettssaken.

– Den avgjørelsen er viktig for oss. Dagens fortrinnsrett er i strid med EØS-avtalens regler om frihet, og EØS-avtalen er vedtatt i Stortinget som en del av norsk lov, sier Skarning.

– Det eneste kampmiddelet vi har

Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), sier saken er veldig viktig for forbundet.

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

Lars Johnsen mener EFTA-domstolens avgjørelse ikke bør vektlegges i Høyesterett sin dom.

Foto: Vegard Holm, LO Media

– Uten boikotten vil det være vanskelig å få etablert avtaleforhold i havnene. Det er det eneste kampmiddelet vi har, og det er like viktig som streikeretten, sier Johnsen.

Han er ikke enig i at EFTA-domstolens avgjørelse er riktig, og mener Høyesterett bør unngå å vektlegge den.

– Jeg mener behandlingen har vært overfladisk fordi de helt tydelig ikke har forstått hvordan systemet til norske lastekontorer fungerer.

NHO inn i striden

Så sent som i midten av oktober sendte NHO inn erklæring om partshjelp til Høyesterett på Holship sin side.

I erklæringen, som NRK har tilgang til, skriver NHO at de er part i tariffavtalen og at de dermed har mange medlemmer som kan bli rammet av avgjørelsen i Høyesterett.

– Det er oppsiktsvekkende at arbeidstakersiden tar til orde for tvungen innleie fremfor fast ansettelse, sier Nina Melsom, juridisk direktør i NHO, i en epost til NRK.

Hun forklarer videre hvorfor NHO til slutt valgte å involvere seg.

– Grunnen er at saken reiser prinsipielle spørsmål om forholdet mellom EØS-retten og internasjonale konvensjoner som har betydning for hvordan arbeidet i norske havner kan utføres.

Om avgjørelsen i EFTA-domstolen skriver NHO følgende i partshjelperklæringen: " Det vil undergrave EØS-avtalen og skape stor usikkerhet for de næringsdrivende om den nasjonale domstolen skal overprøve EFTA-domstolens EØS-rettslige vurdering."

  • Saken går i Høyesterett fra 8. til 11. november.