- Andre pengesekker må åpnes for at vi åpner vår

Olav Moe utelukker ikke at fylkeskommunen spytter inn penger i gamle fylkesvei 120, men bare om kommunene samarbeider.

Olav Moe
Foto: Heidi Gomnæs/NRK

- Fylkeskommunen kan godt være en part i dette, men andre pengesekker må åpnes for at vi skal åpne vår.

Olav Moe er leder for samferdselskomitten i Østfold fylkeskommune. Han utelukker altså ikke økonomiske bidrag til gamle fylkesvei 120, men vil ha Moss og Våler med på laget.

Gamle fylkesvei 120

Gamle fylkesvei 120 trenger opprustning.

Foto: Petter Larsson / NRK

- Vi har allerede åpnet pengesekken ganske mye på fylkesvei 120, et viktig prosjekt for oss som omfatter både bilvei og gang- og sykkelvei. Det øker potensialet for å få folk over på sykkel i området, derfor er det selvfølgelig interessant å utbedre gamle fylkesvei 120.

Utelukker ikke spleiselag

De to nevnte ordførerne, Reidar Kaabbel (Våler) og Tage Pettersen (Moss) gikk i går ut og lanserte forslaget. Bakgrunnen er at den nye fylkesvei 120 er farlig for syklister. Tage Pettersen er ikke i mot et spleiselag.

- Dette haster. Hvis vi får med oss fylkeskommunen og Vegvesenet tror jeg vi kan hive oss rundt og iverksette tiltak ganske raskt, sier mosseordføreren.

Uviss konstnad

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, forteller at det ikke finnes noen konkrete planer for den aktuelle strekningen per dags dato, men han har registrert forlaget fra Pettersen og Kaabbel. Foreløpig kan han si lite om en eventuell prislapp.

oar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Roar Midtbø Jensen i Statens Vegvesen kan si lite om prislappen.

Foto: Birger Kjøberg / NRK

- Det er for tidlig å si noe om kostnadene. Deler av strekningen kan forbedres med svært enkle tiltak, mens andre steder er det brudd som gjør at større tiltak kreves, sier han til nrk.no.