– Slaget om sykehuset er ikke tapt

Slaget om akuttfunksjonene ved Kongsberg sykehus er ikke tapt. Det mener lokalpolitiker i Kongsberg og Numedal.

Fødeavdeling

Fødeavdelingen ved Konsberg sykehus har vært truet mange ganger. Nå trues den igjen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Det var i går styret i Vestre Viken Helsefortak vedok å gå inn for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Tomtevalget skal nå ut på høring med høringsfrist allerede i februar.

Beholder noen tilbud

Styret ser for seg et bredt poliklinisk tilbud. Eksempelvis dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer. Også planlagt dagbehandling innen for kirurgi og ortopedi.

Men brekker du beinet på glattisen, får akutt høyt blodtrykk eller prolaps i ryggen må du kjøres til Drammen. Det får ordfører Eli Hovd Prestegården i Nore og Uvdal til å reagere. Det samme gjør Vidar Lande, ordfører i Kongsberg.

For langt

Avstanden til sykehuset i Kongsberg er lang som den er, om vi ikke skal kjøre til andre siden av Drammen også, sier Eli Hovd Prestegården.

– Jeg mener det er realistisk å gjenopprette Kongsberg som et fullverdig sykehus. Det er ikke urimelig i forhold til den veksten som er i Kongsberg. Et nytt sykehus i Buskerud skal bygges med et langt tidsperspektiv, og en befolkningsvekst i alle områder, ikke bare i de bynære strøk, sier Eli Hovd Prestegården.

Vidar Lande

Ordfører i Kongsberg Vidar Lande er provosert over saksgangen i Vestre Viken.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Ordfører Vidar Lande i Kongsberg sier han er skuffet, men ikke overrasket.

Som fryktet

– Det er dette vi har fryktet. Her viser Vestre Viken hva de vil, å bygge et nytt sykehus i Drammen og beskjære Kongsberg. Men vi skal kjempe, det kommer til å bli en tøff kamp for Kongsberg, men det skal vi stå i.

Lande sier han er sjokkert over at Vestre Viken har sendt dagens vedtak i styret på høring allerede 11. desember. Lenge før saken skulle opp til behandling i styret.

– Jeg får en sterk følelsse av at høringen er et spill for galleriet. Dette er også en ubegripelig arroganse overfor styret og kommunene som skal mene noe i denne saken, sier Lande.

Veldig skuffende

Også Høyre-leder i Kongsberg Børre Løkenhagen vil mobilisere til kamp for Kongsberg sykehus.

– Vedtaket er veldig skuffende. Og det er vanskelig å å se for seg hvordan Vestre Viken tenker. Det virker veldig rart å dumt å legge ned akuttfunksjoner i Kongsberg og flytte de til Brakerøya i Drammen.

– Det er ikke tvil om at vi kommer til å fortsette å kjempe videre til beslutningen er endelig tatt.