Kampen om småhusområdene fortsetter

Smestad og Nedre Grefsen får ikke varig vern nå, men det blir ny omkamp neste år. For nå er byrådet i villrede om hvor mange boliger Oslo trenger.

Nedre Grefsen

NEDRE GREFSEN: Skal det åpnes for massiv utbygging av dette villastrøket?

Foto: Kaja Staude Mikalsen

Få Oslo-saker skaper så stort folkelig engasjement som fortetting i småhusområdene. Ekstra sterke har protestene vært på Nedre Grefsen og Smestad, der dagens kommuneplan åpner for en storstilt utbygging og massiv blokkbebyggelse.

Det var det tidligere borgerlige byrådet som la fram kommuneplanen der Nedre Grefsen og Smestad var definert som såkalte «utviklingsområder».

Kalde føtter

De borgerlige partiene fått kalde føtter og ønsker nå kun å tillate «eplehagefortetting». Men det får de ikke flertall for i bystyret onsdag kveld.

– Vi kan ikke støtte forslagene om å ta ut enkelte småhusområder av kommuneplanen allerede nå, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Hun viser til at over tusen personer har kommet med innspill i høringsrunden om ny kommuneplan.

– De fortjener å bli tatt på alvor. Å behandle slike enkeltforslag er å undergrave den omfattende medvirkningsprosessen vi har i arbeidet med ny kommuneplan, sier byråden.

Tenkepause også i øst

I stedet samler byrådspartiene og Rødt seg om et fellesforslag som stiller byggeplaner på Nedre Grefsen og Smestad i bero inntil konsekvensene av storutbygging er grundigere utredet.

De rødgrønne vil også ta en «timeout» flere steder øst i Oslo; i Manglerud/Ryen-området, på Oppsal og på Lindeberg.

Ifølge den borgerlige opposisjonen kan denne tenkepausen vise seg å være verdiløs all den tid flertallspartiene ikke vil gi klar beskjed om at nedbygging av villastrøkene er uaktuelt.

– Vi kommer til å fortsette vårt arbeid for å sikre småhusområdene og vil sammen med beboerforeningene opprettholde det politiske presset på byrådet, sier Høyres talskvinne i byutviklingssaker, Pia Farstad von Hall.

Lavere befolkningsvekst

Og neste år er det duket for ny omkamp om småhusområdenes skjebne. I dag kom nemlig beskjeden om at byrådet utsetter framleggelsen av den nye kommuneplanen i påvente av nye befolkningsprognoser.

Grunnen er at befolkningsveksten i Oslo har vært mye lavere enn forventet tre kvartaler på rad. Byrådet er derfor usikre på om Oslo trenger de drøyt 120.000 boligene som dagens kommuneplan legger opp til fram mot 2030.

Hanna Marcussen vil ikke svare på om Smestad og Nedre Grefsen vil bli foreslått strøket som utviklingsområder med stort potensial for utbygging, men utelukker det heller ikke.

Utbyggerstyrt

– Dagens kommuneplan har noen store svakheter fordi den legger opp til kraftig fortetting i utvalgte områder uten at det finnes helhetlige planer for hvordan dette skal skje.

– Dette legger enkelte småhusområder åpne for oppkjøp og en utbyggerstyrt fortetting. Vi skal en sterkere sikring av småhusområdene enn i dag, sier byutviklingsbyråden.

– Dette viser at byrådet er under kraftig press, men vi er ikke i mål ennå, sier Pia Farstad von Hall fra Høyre.