63.000 barn mobbes regelmessig

Mobbing på nettet er vanskelig å bekjempe. Hole kommune signerer manifest og vil mobbingen til livs.

Elever med forslag mot mobbing

Elevene i Hole hadde mange forslag til hvordan mobbing kan bekjempes.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– På Instagram kan folk legge ut stygge bilder av en person og tagge dem, slik at andre skal se dem. Det er slik mobbing som er mest vanlig i dag.

Elevene fra Hole ungdomsskole beskriver den usynlige mobbingen. Den som skjer langt unna lærere og foreldres årvåkne blikk. Mobbing på nettet og mobilen, som ødelegger livene til tusenvis av barn.

– Jeg synes det er veldig dårlig gjort, sier en av ungdommene.

(Saken fortsetter under videoen)

Elevene i Hole kommune har skrevet under på kampanjen "Manifest mot mobbing". Her synger de en sang.

Elevene i Hole står sammen i kampen mot mobbing.

Kampanje mot mobbing

Skoler og kommuner i hele landet inviteres til å skrive under på "Manifest mot mobbing" for å bekjempe dette. Utfordringen i dag er først og fremst den skjulte mobbingen som skjer på sosiale medier.

Per Berger

Ordfører Per Berger i Hole var den første som skrev under.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Det var dette manifestet elevrådsmedlemmene i Hole skrev under på da de var samlet på Vik skole. "Manifest mot mobbing" er en kampanje i regi av blant annet Regjeringen, Kommunenes Sentralforbund og Utdanningsforbundet.

Målet er å få alle kommuner i landet til å bekjempe mobbingen som ødelegger livene til så mange barn. Den første til å signere i Hole var ordfører Per Berger.

– Ja, jeg har skrevet under, for dette er viktig. Jeg synes det er flott at alle i elevrådene i kommunen skriver under, for det er de som skal bringe budskapet ut til de andre elevene, sier Berger.

Les også:

Foreldre må ta større ansvar

I dag regner man med at en av ti elever i grunnskolen blir utsatt for mobbing regelmessig. Det betyr at rundt 63.000 barn blir mobbet på landsbasis.

– Den skjulte mobbingen er den vanskeligste, sier rektor ved Hole ungdomsskole, Eirin Mathiesen.

Hun ber foreldrene ta et større ansvar for å følge med på hva som skjer på sosiale medier.

– Det å være sammen med barna på Facebook, det å snakke om hva de skriver om, og ikke minst prøve å få dem til å skrive hyggelige ting. Barn kan lære mye hvis voksne er gode rollemodeller, sier Mathiesen.

Mangler over hundre kommuner

I gruppearbeid kom elevene med flere gode forslag for hvordan de kan bekjempe mobbingen. Alt fra hvilket kroppsspråk du har, til å passe på hva du skriver på nettet. Og det å si fra til en voksen, hvis du ser at noen blir mobbet.

Hole kommune er nå en av 323 kommuner som har skrevet under på manifestet. Fortsatt mangler det over hundre kommuner, men det er aldri for sent.