Kamp om utbyggingsområder

Det er kamp om framtidige utbyggingsarealer i Nedre Glommaregionen. Fredrikstad er for grådige mener Sarpsborg-ordfører.

Jan O. Engsmyr, ordfører Sarpsborg

Jan O. Engsmyr ordfører i Sarpsborg (Ap) vil ha en større del av framtidige utbyggingsområder i Nedre Glommaregionen.

Foto: NRK/Guillermo Farias

De neste 40 årene har Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler en felles maksimal grense, gitt av fylkeskommunen, på hvor store områder som kan bygges ned med blant annet boliger og næringsvirksomhet.

De tre kommunene får maksimalt bygge ut 15,6 kvadratkilometer og Fredrikstad har allerede 10 kvadratkilometer innarbeidet i sine gjeldende planer.

- Tatt for mye

- Sett i fra Sarpsborg kommunes side, mener vi at Fredrikstad kommune har tatt en for stor bit av hva som kan bygges ut, sier ordfører i Sarpsborg Jan O. Engsmyr (Ap).

Fredrikstad kommune har utbyggingsområdene lagt inn i sin kommuneplan. Planen behandles hvert fjerde år og skal opp til ny behandling nå.

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune ønsker å komme sammen med Hvaler og Fredrikstad og forsøke å komme fram til en ny fordeling av tomtearealene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ny fordeling

Nabokommunen er en av høringsinstansene og Engsmyr mener fordelingen av utbyggingsområder må endres.

- Vi har bare lagt inn 3 kvadratkilometer som framtidig utbyggingsområde og Hvaler har heller ikke lagt inn sitt ønske. Derfor ønsker vi at folk fra administrasjonen i de tre kommunene møtes og kommer fram til en ny fordeling, sier han.

Innsigelse

Hvis ikke Fredrikstad vil være med på et slikt møte, truer Engsmyr med at politikerne i Sarpsborg kan forsøke å stanse forslaget til kommuneplan.

- Da vil vi vurdere om det er grunnlag for å komme med en innsigelse når planen kommer fram til endelig godkjenning, sier Engsmyr.

Han håper likevel det skal være mulig å forhandle seg fram til en enighet.

Ordfører i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen

Ordfører i Fredrikstad Eva Kristin Andersen (Frp) ønsker ikke nye møter om fordelingen av utbyggingsområder.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Ikke noe å gi

Ordfører i Fredrikstad Eva Kristin Andersen (Frp) ønsker ikke nye møter om fordelingen av utbyggingsområder.

- Det synes jeg ikke noe om. For Fredrikstad kommunes del er det viktig å holde framdriften i arbeidet med kommuneplanen, sier Andersen.

Hun tror heller ikke det er mulig for Fredrikstad å ta ut områder som allerede er godkjent til utbygging.

- Det blir fryktelig vanskelig når vi har en plan som er vedtatt som vi bare skal rullere, i hvert fall når den henger sammen med nasjonale og regionale føringer. Så for meg blir det spesielt om formannskapet i Sarpsborg ønsker å komme med innsigelse mot dette, avslutter Andersen.